Egy családi vállalkozás felépítésének és örökítésének bemutatása a Faipari Kft. példáján keresztül

Dátum
Szerzők
Varga, Ákos László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a családi vállalkozások jellegzetességeit mutatom be egy magyar családi vállalkozás példáján keresztül. Megvizsgálom az ebbe a típusba tartozó vállalkozások előnyeit és hátrányait. Utóbbi általában a tovább örökítés kérdését szokta jelenteni, melyre számos családi vállalkozás nem készül fel. Dolgozatomban igyekszem tanácsokat nyújtani az átörökítés előtt álló vállalkozásoknak, valamint összegyűjteni a szakirodalmat a témával kapcsolatban. A dolgozatom második felében pedig az általam vizsgált cég strukturális elemzésére is sor kerül.
Leírás
Kulcsszavak
családi vállalkozás, struktúra, felépítés, örökítés
Forrás