Olasznád (Arundo donax L.) ökotípus fitolitkészletének összehasonlító vizsgálata

Dátum
Szerzők
Kiss, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az olasznád (Arundo donax L.) négy ökotípus fitolitkészletének részletes leírását és típusonkénti összehasonlítását foglaltam össze. További vizsgálatként meghatároztam a biogén szilícium tartalmukat és eltéréseket fogalmaztam meg az ökotípusok között. Különös tekintettel a magyar ökötípusok esetén a külföldi ökotípusokkal szemben. Ez az előremutató és újszerű elemzés, hasznos lehet a növény megismerésében és alapja lehet további kutatásoknak is.
Leírás
Kulcsszavak
olasznád, Arundo donax, fitolit
Forrás