Elektronikus kereskedelem bemutatása saját portálon keresztül

Dátum
2010-05-26T10:58:22Z
Szerzők
Salamon, Sándor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A XXI. század társadalmának napi részévé vált a gazdasági folyamatok, közigazgatási mozzanatok interneten történő intézése. Az elektronikus kereskedelem terjedésénél ez a gyors fejlődés és az internet hétköznapi életbe való beköltözésének volt fontos szerepe. Az internet lehetőséget adott a világ bármely pontján kapcsolat létrehozására és vele együtt az interaktív kereskedelemre is. A szakdolgozatomban az elektronikus kereskedelem jellemzőit állítottam a dolgozatom központi részébe, bemutatásra került annak legfontosabb megjelenési formái és szereplői. Bemutatom egy webáruház létrehozását, annak működését és üzemeltetésére bővebben is kitérek. A választott webáruházamban mézet fogok értékesíteni. Jelenlegi hazai viszonyokat figyelembe véve a mezőgazdasági termékek interneten történő értékesítése még nem lépett az érettség szakaszába, azonban ez a közel jövőben gyors fejlődésnek indulhat. Dolgozatom lezáró részében összegzem megállapításaimat és remélem egy átlátható képet ad a jelenkor elektronikus vásárlási szokásiról annak hátterétől, és hogy milyen változás várható a jövőben. Azon vállalkozások, cégek, amelyek jelenleg nem rendelkeznek internetes felülettel azoknak is előbb utóbb fel kell kerülniük és rendszeresen használniuk e-felületeket is.
Leírás
Kulcsszavak
elektronikus kereskedelem, webáruház, méz, online marketing, logisztika
Forrás