Pufferelt többállapotú kölcsönösen összekapcsolt hálózatok szimulációját végzo program

Dátum
2006-06-27T16:29:53Z
Szerzők
Kása, Krisztián
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak a különféle hálózatok. A XX. század egyik jelentős vívmányának tekinthetjük a különféle hálózati eszközökkel együtt, és mára már szinte elképzelhetetlen lenne a mindennapi élet hálózatok nélkül. Gondoljunk csak a telefonos hálózatokra, de legalább ilyen jelentőséggel bírnak a különféle számítógépes hálózatok, melyek egy-egy intézmény vagy vállalat munkaállomásait kötik össze egymással és a kiszolgálókkal, vagy akár a világ több különböző pontján elhelyezkedő számítógépet (Internet). Ezen diplomamunka egy konkrét hálózati eszköz működésének, a switch-nek, a szimulációját célozza meg, mint például az ATM Switch-ek. A switch egy hálózati kapcsolóelem, amely a modellezés szintjén maga is rendelkezik egy belső hálózattal. Ez a belső hálózat egy pufferelt többszintű kölcsönösen összekapcsolt hálózat (MIN). A MIN-ek jól modellezhetők Petri hálókkal, ezért a dolgozat 2. fejezete egy rövid általános ismertetőt tartalmaz erről a modellező rendszerről. A 3. fejezetben a pufferelt többszintű kölcsönösen összekapcsolt hálózatokat mutatjuk be általánosan. Külön kitérünk a teljes és részleges üzenetszórás esetére. Ezután egy szimulációs program felépítését mutatjuk be a 4. fejezetben. A program különböző méretű és üzenetszórású switch-eket képes felépíteni, majd szimulálni azok működését más-más paraméterek mellett. Az 5. fejezet egy használati útmutatót nyújt a szimulációs program paramétereit beállító grafikus felhasználói felülethez, és a szimulációs program lehetőségeinek továbbfejlesztéséhez. Végül a szimulációs program és a grafikus felhasználói felületet megvalósító program indításáról és használatáról a 6. fejezetben olvashatunk.
Leírás
Kulcsszavak
switch, szimuláció, C/C++, Banyan hálózat, Petri net
Forrás