Párkapcsolati elégedettség, felnőtt kötődés és házasság iránti attitűd a szülők kapcsolatának tükrében

Dátum
Szerzők
Nagy, Boglárka Tímea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy van-e összefüggés a párkapcsolattal való elégedettség, a házasság iránti attitűd, a felnőtt kötődés és a szülők párkapcsolatának szubjektív észlelése között. A kutatást a témában fellelhető szakirodalom áttekintésével, és egy rövid szakirodalmi háttér megírásával kezdtem. Ezután összeállítottam a kutatás alapját képező kérdőívcsomagot. A vizsgálat során a következő kérdőíveket használtam fel: Párkapcsolati Elégedettség Kérdőív, Felnőtt Kötődés Kérdőív és A Házassággal Kapcsolatos Általános Attitűdök. A kérdőíveket egy online felületen osztottam meg és párkapcsolatban élő 18-25 év közötti fiatalokat kértem meg a válaszadásra. Az így nyert adatokat először Excel táblázatban gyűjtöttem és rendszereztem, majd az R statisztikai program segítségével elemeztem. A vizsgálat főbb eredményei a következők: kimutattam, hogy a szülők kapcsolatának szubjektív értékelése és a saját párkapcsolattal való elégedettség összefügg, az is kiderült, hogy a házassággal kapcsolatos attitűdöket befolyásolja, hogy az egyén szülei elváltak-e. Várakozásaimmal ellentétben, a szülők válása nem függ össze az egyén kötődési stílusával.
Leírás
Kulcsszavak
párkapcsolat, válás, házasság, felnőtt kötődés
Forrás