Nyírtelek Város Önkormányzat gazdálkodásának elemzése (2005-2009)

Dátum
2010-05-28T08:11:35Z
Szerzők
Krajnyák, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a helyi önkormányzatok gazdálkodásával foglalkozom, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtelek Város Önkormányzat gazdálkodásának átfogó elemzésén keresztül. Témaválasztásomat az indokolta, hogy mint nyírteleki lakos, közelebbről is meg szerettem volna ismerni az önkormányzat feladatait, munkáját, gazdálkodását. Ez lehetővé teszi, hogy dolgozatomban bemutassam az államháztartás egyik alrendszerének működését, annak hatását az állampolgárok mindennapi életére. A szakirodalmak tanulmányozása és feldolgozása alapján elemeztem lakóhelyem, Nyírtelek Város Önkormányzat gazdálkodását. Vizsgálataimat a 2005-2009-es évek beszámolói alapján végeztem el. Elemzéseim során megállapítottam, hogy Nyírtelek Város Önkormányzata gazdálkodása a vizsgált időszakban igen feszített volt. A működés finanszírozása óriási terheket jelentett, a kiadásokat az önkormányzat saját bevételeiből nem tudta teljesíteni, így több alkalommal hitel felvételére kényszerült. A hitelállomány növekedésével egyidejűleg az önkormányzat adósságterhe is nőtt. A feszített gazdálkodás következményeként folyamatosan jelentkeztek a likviditási gondok, amit csak éven belüli likvid hitelek igénybevételével hidalhattak át. A nehézségek ellenére az önkormányzat a feladatait megoldotta, működőképes maradt és jelentős volumenű beruházásra és fejlesztésre is sor került a vizsgált időszak éveiben. A 2010. évi kilátásokat vizsgálva megállapítható, hogy Nyírtelek Város Önkormányzata a kormányzati takarékossági intézkedések következtében, a megváltozott forrásszabályozás révén lényegesen kevesebb forrással számolhat.
Leírás
Kulcsszavak
önkormányzat, gazdálkodás, elıirányzatok, adósság, likviditás
Forrás