A Szeghalmi presbitérium az 1930-as években

Dátum
Szerzők
Marinich, Ferenc
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Szeghalmi presbitérium munkásságának bemutatása az 1930-as években. Tildy Zoltán bemutatása mint lelkész és nem politikus. Tildy Zoltán hatása a presbitériumra és a településre. A presbitérium hogyan működtette a Péter András Reálgimnáziumot. A presbitérium és a település lakói közti kapcsolat bemutatása. A presbitérium pénzügyi helyzete az 1930-as években.
Leírás
Kulcsszavak
Szeghalom, Tildy Zoltán, presbitérium
Forrás