Fokozódó jogi felelősség az egészségügyben, az egészségügyi HR válság vonatkozásában

Dátum
Szerzők
Tácej, Lilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban az orvosok fokozódó jogi felelősségét és az ebből következő nagyfokú migrációt és ennek a hazai humán erőforrásra gyakorolt hatását vizsgálom. Az elmúlt évtizedekben a társadalom megváltozott és ezáltal az orvos-beteg kapcsolat is és az orvosi felelősség megítélése is. Ezért dolgozatomban igyekeztem egy átfogó képet adni az orvosokat terhelő rendkívül bonyolult felelősségrendszer kialakulásáról egészen a Hippokratészi eskütől napjainkig. Az orvosi felelősség igen sokrétű ma már, ugyanis etikai, polgári jogi, szabálysértési és büntetőjogi téren is szabályozva van. Ebből is látszik, hogy az orvosoknak a gyógyítás mellett milyen sok területen kell megfelelniük a társadalmi elvárásoknak. Ezáltal olyan társadalmi nyomás nehezedik rájuk, ami által feszélyezetté válik munkájuk. Ezt a helyzetet tovább fokozza, hogy a 90-es évektől kezdve mind szám, mind pedig összegszerűségükben megemelkedtek az egészségügyi ellátással kapcsolatos kártérítési perek. A megítélt összegek már az egészségügyi ellátás finanszírozásában is jelentős veszteséget jelentenek. A kártérítési perek az orvosok szakmai megítélését is csorbítják, éppen ezért alakult ki a defenzív medicina, ami azonban újabb felesleges kiadásokat jelent az egészségügy részére. Az egészségügyi szakdolgozók túlterheltsége, elismerésük hiánya és még nagyon sok más ok vezetett oda, hogy évente kb. 1000-en emigrálnak országunkból egy jobb megélhetés reményében. A problémát tovább súlyosbítja az, hogy a hazai egészségügy már így is szakemberhiánnyal küzd és ha ezt a tendenciát folytatjuk összefog omlani a magyar egészségügyi ellátás. Jelenleg több ezer fő szakdolgozó hiányzik az ellátásból. Ennek eredményeként ez a téma napjainkra kiemelt fontossággal bíró egészségpolitikai kérdéssé nőtte ki magát, éppen ezért tartom fontosnak e téma kifejtését és a köztudatba való beépítését. A mai súlyos szakemberhiányhoz vezető út megismerése elengedhetetlen a téma megértéséhez, éppen ezért dolgozatomban kifejtettem a migráció jelentőségét és egészségügyre gyakorolt hatását, illetve magának a migrációnak az okait. Végezetül ismertettem a probléma megoldására irányuló országos kezdeményezéseket és megoldási lehetőségeket.
Leírás
Kulcsszavak
jogi felelősség, HR
Forrás