Társadalmi integráció a néptáncos közösségben

Dátum
Szerzők
Győry, Bence Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat célja a társadalmi integráció kérdéskörének feldolgozása. Ezen témaválasztást mindenképp indokolja, hogy az integráció egy kritikus kérdésnek számít a mai társadalmakban, beszéljünk akár a mai magyar társadalomról, akár a posztmodern társadalmakról általában. A választott téma feldolgozása esetünkben – kicsit formabontóan – a néptáncos közösségen keresztül történt, a dolgozat középpontjába azon kérdést állítva, hogy működik-e ebben a közösségben a társadalmi integráció, vagyis többről beszélhetünk-e, mint pusztán kulturális csoportosulásról. A szakdolgozatban a hipotézis vizsgálata nyolc strukturált mélyinterjú segítségével történt meg, melyek különböző néptáncegyüttesek tagjaival készültek. A szakdolgozat hipotézisre adott válasza és egyben végső tanulsága az, hogy a néptáncos közösségben működik a társadalmi integráció. A néptáncegyüttesek tagjai erős és kiterjedt kapcsolathálózattal rendelkeznek, emellett a néptánc gyakorlóit társadalmi (valamint kulturális) tőkével ruházza fel. Ugyanakkor a közösség képes a társadalomban tapasztalható ellentétek (ha úgy tetszik, törésvonalak) kezelésére és képes generációk közti összetartó erőként is funkcionálni. Egy ilyen közösség továbbá képes tagjai számára védelmet adni, valamint közös célt és identitást nyújtani (ezáltal is erősítve a közösségi szellemet).
Leírás
Kulcsszavak
társadalmi integráció, néptánc, közösség
Forrás