A folyamatok fejlesztésének elmélete és gyakorlata az NI Hungary Kft. HR osztályán

Dátum
Szerzők
Bogdán, Mihály
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A lean menedzsment rendkívül népszerű kutatási terület. Hazai és nemzetközi szakirodalma folyamatosan bővül, gyarapszik. A dolgozatom elkészítése során arra törekedtem, hogy ezt a széles palettát minél részletesebben ismertessem. Manapság a folyamatos fejlesztés alapvető részét képezi több vállalat életének is, nincs ez másként az általam vizsgált vállalatnál, az NI Hungary Kft.-nél sem. A folyamatos fejlesztés elvét elsősorban a termelés területén alkalmazzák, de fokozatosan kiterjesztették az irodai területekre is. Az általam állított hipotézisek vizsgálatára kérdőíves felmérést végeztem a munkavállalók körében és szakmai interjút is készítettem az NI-nál dolgozó két vezetővel. A kutatási eredmények kiértékelését követően fogalmaztam meg a következtetéseimet, és tettem meg fejlesztési javaslataimat. Bízom benne, hogy sikerült olyan fejlesztendő területekre rávilágítani, melyek megoldását követően a vállalat hosszú távon profitálhat.
Leírás
Kulcsszavak
lean, folyamatfejlesztés, lean menedzsment, folyamatos fejlesztés
Forrás