Nyeles hidrák (Hydra oligactis) transzkriptómikai elemzése

Dátum
Szerzők
Kökény, Dániel
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Nyeles hidra (Hydra oligactis) törzsek, különböző életstádiumaiból vett minták genetikai információinak elemzése transzkriptómikai módszerekkel. Normalizált génexpressziós mátrix kiértékelése klaszteranalízis, valamint főkomponens analízis segítségével.
Leírás
Kulcsszavak
Hidra, Hydra oligactis, Transzkriptómika, Bioinformatika
Forrás