A transzlációs szabályozás új módja: ozmotikus stressz által indukált intron retenció Aspergillus nidulans fonalas gombában

Dátum
Szerzők
Kasza, Rita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkám középpontjában egy új típusú, lariat szekvenciában megszakított [L4,5] stwintron áll, amelyet Aspergillus nidulans ozmotikus adaptációért felelős stresszgénjében detektáltunk. Kísérleteinkkel igazoltuk az összetett intron jelenlétét, valamint bizonyítottuk ennek az [L4,5] stwintronnak a szerepét a környezeti körülményekhez való alkalmazkodásban. Ozmotikus stressz hatására lejátszódó alternatív splicing mechanizmust véltünk felfedezni. Kimutattuk, hogy hogyan képes befolyásolni a stresszgén expresszióját a gomba az mRNS információtartalmának változtatásával, a külső feltételektől függően.
Leírás
Kulcsszavak
[L4,5] stwintron, alternatív splicing, ozmotikus stressz, génreguláció, Aspergillus nidulans
Forrás