Aktív szén adszorberek vizsgálata

Dátum
Szerzők
Papp, Tibor László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A munkám során megismerkedtem az MDA gyártása során keletkezett nagy sótartalmú szennyvizek tisztítására használt technológia folyamataival. Ezen vizek több lépéses tisztítási folyamatában két helyen is aktív szenes adszorpciót alkalmaznak. Az aktív szenes adszorberek feladata a sós vízben visszamaradó szerves anyag nyomok megkötése. A különböző aktív szeneket vizsgáltam szerves anyag megkötés, valamint fémion kioldódás szempontjából. Munkám második felében a kioldódott fémtartalom megkötésének lehetőségét vizsgáltam ioncserélő kelát gyanta alkalmazásával.
Leírás
Kulcsszavak
aktív szén, adszorber, ioncserélő
Forrás