Lean szemlélet a Lego Manufacturing Kft. alapanyag ellátásában

Dátum
Szerzők
Nagy, Gyula
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomadolgozatom célja az volt, hogy bemutassam a lean szemlélet gyakorlati alkalmazását, a Lego Manufacturing Kft. fröccsöntő üzemének alapanyag ellátásában. Emellett a diplomadolgozatom további célja volt, hogy rávilágítsak arra, hogy a lean eszközök hogyan segíthetik a raktár működését és fejlesztését. A lean eszközök lean szemléletre gyakorolt hatásának vizsgálatához a Lego-nál alkalmazott LCI assessmentet (LCI értékelés) használtam. Az eszköz azt méri, hogy mennyire konzisztensen használja a vizsgált terület a lean eszközöket, mik az erősségek, és a kitűzött célokhoz képest mely területeket kell még erősíteni. A vállalat lean érettséggel kapcsolatos célkitűzése, hogy 2015 év végére minden terület eléri a 3-as szintet, amely fenntartható pályára helyezi a lean programot. Hipotézisem szerint a Lego Manufactruing Kft. fröccsöntő üzemének alapanyag ellátásában a lean érettség elérte a 3. szintet az új gyár indulása, vagyis 2014 márciusa óta. A feltárt hiányosságok miatt arra a következtetésre jutottam, hogy elsőként a lean szemlélethez vezető út alapjait kell megerősíteni ahhoz, hogy hosszú távon is fenntartható folyamatos fejlesztésen alapuló kultúrát alakíthassunk ki az alapanyag ellátásban. Az imént felsorolt indokok miatt diplomadolgozatom hipotézisét elutasítottam. Ezzel egy időben megállapítható a fejlődés pozitív trendje a lean szemlélet kialakítása terén. A hiányosságok korrekciójára operatív intézkedési tervet készítettem.
Leírás
Kulcsszavak
lean szemlélet, raktárgazdálkodás, folyamatos fejlesztés, lean érettség vizsgálat
Forrás