A bizonyítás a polgári perben, különös tekintettel az okirati bizonyításra

Dátum
2013-04-26T10:29:08Z
Szerzők
Farkasné Nyika, Mónika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomban a polgári peres eljárás céljával, ezen célok időbeli változásával, a polgári bíróságok tevékenységének vázolásával, a polgári peres és nem peres eljárások típusainak ismertetésével, magával a bizonyítási eljárással, a bizonyítás fogalmi elemeinek oldaláról való megközelítésével, a bizonyítás fajtánkénti csoportosításával, illetve a polgári perbeli cselekményben résztvevők bemutatásával fogom elkezdeni az elméleti bevezető részt, amelynek ismerete nélkülözhetetlen az adott téma megértéséhez. Az ezt követő tartalmi rész a bizonyítási tevékenység menetét ismerteti röviden, majd rátérek a bizonyítás céljának bemutatására a polgári perben. A következő tematikai rész a bizonyítékok és a különböző bizonyítási eszközök bemutatásával folytatódik, s majd ezen belül is konkrétan az okirati bizonyítás tárgykörével foglalkozom részletesen, ez lenne a szakdolgozatom központi témája.
Leírás
Kulcsszavak
polgári eljárás, okirati bizonyítás
Forrás