A fiatalkorúakat érintő változások az új Büntető Törvénykönyvben

Dátum
Szerzők
Fiók, Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a 2012. évi C. törvény, avagy az új Btk. fiatalkorúakkal kapcsolatos változtatásait kívántam bemutatni. A dolgozat érdemi részét nemzetközi kitekintéssel és történeti áttekintéssel kezdtem. Ezt követően azokat a problémákat tártam fel, amelyek a változásokat indokolttá tették, majd a reformokkal kapcsolatos szakmai véleményeket mutattam be. Ezután tértem rá a büntethetőség alsó korhatárával kapcsolatos rendelkezések ismertetésére. Majd a fiatalkorúakkal szemben kiszabható és alkalmazható egyes büntetések és intézkedések jellemzésére. A változásokat a régi és az új Büntetőtörvénykönyv összehasonlításával kívántam bemutatni.
Leírás
Kulcsszavak
büntetőjog, fiatalkorúak
Forrás