Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai fejlesztésének lehetőségei

Dátum
Szerzők
Szőllősi, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai fejlesztésének lehetőségeit elemzi. A dolgozat tájékoztatást nyújt arról, hogyan vélekednek az óvodapedagógusok a sajátos nevelési igényű gyermekek csoporton belüli fejlesztéséről, milyen módszereket alkalmaznak, hogyan tudják megvalósítani azokat. A szakdolgozatban megismerhető a fogalmi háttér, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének bemutatása. Említést teszünk az integrálásról. 78 fő óvodapedagógus kérdőíves válaszai kerültek elemzésre. Körvonalazzuk a gyógypedagógusok és az óvodapedagógusok szakmai együttműködését. Megismerhetőek az óvodai integrált nevelésben résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek csoportjai. Elemezzük a team munka fontosságát az integrálás során.
Leírás
Kulcsszavak
integráció, fejlesztés, gyógypedagógus, sajátos nevelési igény, óvodai nevelés
Forrás