Nyomással történő mintabevitel alkalmazása mikrocsip elektroforézishez

Dátum
Szerzők
Koczka, Péter István
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkánk során kidolgoztunk egy olyan nyomással történő mintabeviteli módszert, a folyadékáram-megosztásos injektálást, amely jól alkalmazható nagyon kicsi térfogatú (nanoliternél is kisebb) minták reprodukálható injektálására. A bemutatott módszerhez nem szükséges semmiféle speciális eszköz, így könnyen átültethető más mikrofluidikai rendszerekbe is. A folyadékáram-megosztásos injektálást követően kialakult kicsi mintatérfogatot PDMS mikrocsipben történő elektroforetikus elválasztások végrehajtásához használtuk fel. Kifejlesztettünk olyan mikrocsip alapú miniatürizált kapilláris elektroforézis rendszert (µCE) is, amelynél a mintabevitel egy PDMS csipbe történt a folyadékáram-megosztásos injektálással, a komponensek elektroforetikus elválasztását pedig egy, a mikrocsip portjaiba csatlakozó kvarckapillárisban hajtottuk végre. A C4D platformhoz olyan PDMS mikrocsipeket terveztünk és készítettünk, amelynél egy vékony PDMS-t használtunk szigetelő rétegként a mikrocsip csatornája és a detektor érzékelő elektródjai között. Az általunk készített mikrocsipekben sikeresen elemeztünk különféle valódi mintákat rövid idő alatt, az elválasztások során elért analitikai teljesítményjellemzők pedig hasonló nagyságrendben voltak a kereskedelmi készülékekkel kapott értékekhez viszonyítva. Kapilláris izotachoforetikus (CITP) mintadúsítást és elválasztást hajtottunk végre kereskedelmi CE készülékben. Elsőként alkalmaztunk egy, illetve többkomponensű festékek keverékének ITP dúsítását PDMS mikrocsipben. Az ITP elemzéseket nemcsak folyadékmintákkal végeztük, hanem kiterjesztettük alakos elemek (baktériumsejtek) vizsgálatára is. Az ITP körülmények alkalmazásával a sejtek koncentrált zónába tömöríthetők és elhanyagolható zónaszélesedés mellett akár nagyobb csatornahosszon is szállíthatók voltak.
Sample introduction method has been developed, called split-flow, for injecting small volume of sample in reproducible way, based on the Hagen-Poiseuille law. The developed injection method does not require any special equipment. Thus, consequently it can be easily transposed to other microfluidic systems. After the split-flow injection, the formed small sample plug was used for zone electrophoretic separation in PDMS microchip. A microchip-based miniaturized capillary electrophoresis system (μCE) has been developed, wherein the sample introduction was executed in a PDMS chip using split-flow injection method and the separation of compounds was performed in a fused silica capillary attached to the ports of the PDMS chip. To accomplish the contactless conductivity (C4D) platform detection, a very thin layer has to be used for making the bottom of the PDMS microchip acting as an insulating layer between the sensing electrodes and the liquid inside the microfluidic channel. In the developed miniaturized systems different real samples were analyzed successfully during short time. Capillary isotachophoretic (CITP) sample preconcentration and separation were performed in the conventional CE instrument. Not only ITP analyzes of liquid samples were carried out, but also extended investigations were conducted with shaped components (bacterial cells). Using ITP conditions, cells were concentrated into the compressed zone (narrower or wider depending on the injected volume) and this zone can be transported without band dispersion even at greater channel distance.
Leírás
Kulcsszavak
mikrocsip,, microchip, elektroforézis, izotachoforézis, electrophoresis, isotachophoresis
Forrás