Az agrárinformatika jelentősége és ismertségének vizsgálata

Dátum
Szerzők
Kéri, Adrián
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom az agrárinformatikát, mint tudományágat vizsgálja. Történeti áttekintés után, az agrárinformatika módszereit, műveleteit és a napjainkban használt technológiák hasznosságát vizsgálom. Bemutatom az információs rendszerek jelentőségét a mezőgazdasági szektorban, majd a mezőgazdasági adatbázisok fontosságát is vizsgálom. A dolgozat további részében bemutatom a precíziós termelést, mint technológiát. Felvázolom a precíziós termelés módszertanát, és lehetőségeit napjainkban. Továbbá vizsgálom ezen technológiák pozitív eredményeit, mint például a termésmennyiség növelhetőségét, vagy a gyomnövények hatékonyabb detektálását. Említést teszek továbbá ezen lehetőségek technológiai apparátus igényéről. Ismertetem továbbá a távérzékelést, mint tudományágat, mely nélkülözhetetlen a precíziós termelés kivitelezéséhez. Vizsgálom a távérzékelés tudományos hátterét, módszertanát, a technológia általános szolgáltatásait. Végül pedig egy saját készítésű statisztikai felméréssel vizsgálom e módszerek és technológiák ismertségét, elterjedtségét. A felmérést egy webes felületű űrlap segítségével végeztem. A felmérésben főként Hajdu-Bihar megyei, agrár illetve mezőgazdasági tevékenységet folytató cégek dolgozói vettek részt. A felmérés minden kérdését egyenként elemzem, és levonom a következtetéseket.
Leírás
Kulcsszavak
agrárinformatika, távérzékelés, precíziós mezőgazdaság
Forrás