A nyomozás során elrendelt és fenntartott személyi szabadság elvonással járó kényszerintézkedések problematikája

Dátum
Szerzők
Resán, Dalma
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a kényszerintézkedések - különösen az előzetes letartóztatás - elrendelésével és fenntartásával kapcsolatos problámákat vizsgálom az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata tükrében, figyelemmel a kényszerintézkedés hatálya alatt állók jogaira.
Leírás
Kulcsszavak
nyomzás, kényszerintézkedés, előzetes letartóztatás
Forrás