A tájhasználat változásának vizsgálata geoinformatikai módszerekkel egy dél-borsodi mintaterületen

Dátum
Szerzők
Kislászló, Zsuzsa
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkámban a tájhasználat változását vizsgálom Mezőcsát és az azzal szomszédos további négy település közigazgatási területén, térképi források és felszínborítási adatbázisok segítségével. Az elemzés időhorizontja az elmúlt 150 évet öleli fel.
Leírás
Kulcsszavak
tájhasználat, felszínborítás
Forrás