Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatóságának bemutatása

Dátum
2009-09-28T13:32:30Z
Szerzők
Tóthné Virágos, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom célja, hogy bemutassam Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Gazdasági Szolgáltató Főigazgatóságát. A dolgozat az önkormányzatiság rövid ismertetésével kezdődik, ami magába foglalja a rendszer szervezetének, az önkormányzatok kialakulásának, vagyonának illetve feladatinak a bemutatását. Általánosan ismertetem ezt követően a kiadásokat, valamint a bevételeket. Hajdú-Bihar Megye és az Önkormányzat gazdasági, kulturális, infrastrukturális helyzetének összefoglalása után bemutatom a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatóságát. Megvizsgálom a bevételek és a kiadások, a pénzmaradvány alakulását illetve elemzem a mérlegét a 2008-as évre.
Leírás
Kulcsszavak
önkormányzatok gazdálkodása, mérleg, előirányzat, GAFI
Forrás