Függőségtől az autonómiáig

Dátum
2010-05-08T17:00:34Z
Szerzők
Rublinszki, Adrienn
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Ahhoz, hogy a másságot el tudjuk fogadni, és ne sajnálattal közelítsünk felé, a társadalomnak szemléletváltozáson kell „áthaladnia”, hogy kimerje jelenteni, hogy a sérültek e folyamatosan alakuló világnak teljes értékű tagjai. Segítséget kell nyújtani számukra a teljes értékű élethez, és tudatosítani kell bennük, hogy ugyanolyan értékes emberek. A hetvenes években kezdett kibontakozni egy szakmai vita, amelyet olyan szakemberek kezdtek kiprovokálni, akik külföldi tanulmányutakon szereztek tapasztalatokat az ott már működő, létjogosultságot szerzett normalizációs elvről. 1985-ben mutatták be először Magyarországon az osztrák Lebenshilfe kiscsoportos lakóotthoni rendszerét, mint a hazai intézményhálózat továbbfejlesztésének egy lehetséges útját, amely Kitagolás néven került be a köztudatba. Hazánkban az 1990-es években kezdődött meg a lakóotthonok kialakítása civil és állami kezdeményezések nyomán. Az említettek miatt szakdolgozatom fő témájaként a putnoki lakóotthonban élő értelmi fogyatékos felnőttek életminőségét jelöltem meg. Dolgozatom fő célkitűzése volt, hogy igazoljam azt a feltevésemet miszerint a lakhatási körülmények javulása elősegíti a fogyatékos felnőttek társadalmi integrációját. E feltevésemet kutatásom eredményeivel igyekeztem igazolni, vizsgálva az életminőség dimenzióit (életvitel és társas kapcsolatok, munka, feladatok, anyagi helyzet, szabadidő, önrendelkezés, döntés, ellátottság, környezet) 11 interjú elkészítésén keresztül.
Leírás
Kulcsszavak
fogyatékosság, deinstitucionalizáció, életminőség
Forrás