Generációs különbségek a szexizmus és a feminizmus összefüggéseiben

Dátum
Szerzők
Ajtay, Lilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Műhelymunkámban a társadalmi nemekkel, nemi szerepekkel, a különféle nemi ideológiákkal és a női egyenjogúságra törekvő mozgalommal kapcsolatos attitűdökkel és identitással foglalkoztam. Empirikus kutatásom célja a különféle nemi ideológiák, a jóindulatú, ellenséges és modern szexizmus és feminizmus összefüggéseinek vizsgálata. A társadalmi-kulturális háttér változásai az egyének nemiszerep felfogására is hatással vannak, befolyásolják attitűdjeiket. Ennek fényében a generációs górcsőn keresztül szeretném vizsgáltam, milyen nyomot hagyott az adott korszellem a vizsgálatom szereplőinek a nemekkel kapcsolatos különféle viszonyulásain.
Leírás
Kulcsszavak
szexizmus, feminizmus, nemi szerepek, generációk
Forrás