A pipafüst mögött.

Dátum
2014-04-22T10:01:06Z
Szerzők
Uri, Dénes Mihály
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a jelenkori magyar konzervativizmus vizsgálatára vállalkozom. A dolgozat kiindulópontját a Kommentár című folyóirat jelenti, amely 2006-os megjelenése óta a konzervativizmus hagyományainak újragondolására törekszik. A dolgozat ennek bemutatása mellett elemzi a konzervatív világképet, valamint bemutatja a különböző eszmetörténeti közelítésmódokat, így a cambridge-i típusú, „új” eszmetörténet-írást is.
Leírás
Kulcsszavak
konzervativizmus, eszmetörténet, politikafilozófia, Kommentár, irodalomelmélet
Forrás