Két hazai orchidea faj szaporodásbiológiai vizsgálata

Dátum
2011-05-03T13:56:45Z
Szerzők
Sonkoly, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Két hazai orchidea faj, a kétlevelű sarkvirág(Platanthera bifolia) és a széleslevelű ujjaskosbor (Dactylorhiza majalis) bükki populációinak vizsgálatával kerestem választ néhány fontos kérdésre az orchideák termésképzésével és magprodukciójával kapcsolatban. Mivel a hazai orchideák mind védettek, és több közülük veszélyeztetett növény, reprodukciós sajátosságaiknak pontos ismerete természetvédelmi szempontból is fontos. Megállapítottam a vizsgált fajok két alapvető jellemzőjét: az átlagos termésképzési arányt, valamint egy új módszer segítségével az átlagos termésenkénti magszámot is. Vizsgáltam a környező állomány sűrűségének, illetve a növény magasságának és a virágzat hosszának a hatását a termésképzési arányra, de egyik faj esetében sem találtam összefüggést. A P. bifolia esetében kimutattam, hogy különbség van a termésképződés valószínűségében és a termésenkénti magszámokban a különböző helyzetű virágok, illetve termések között. Mindkét fajnál kimutattam a források mennyiségének limitáló hatását a termésenkénti magprodukcióra.
Leírás
Kulcsszavak
szaporodásbiológia, orchidea
Forrás