Munkacsoport belső összetételének megváltoztatása a csoportszerepek és személyiségtípusok elemzése alapján egy magyarországi hipermarketben

Dátum
Szerzők
Fórián, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatomban egy – a gyakorlatban általam már elvégzett – csoportszintű változási folyamatot elemeztem. Célom az volt, hogy kutatást végezzek a dolgozók személyiségtípusainak, valamint elsődleges és másodlagos csoportszerepeinek meghatározására. Az ezekkel a módszerekkel kapott eredmények kielemzése után a csoport tagjait két kisebb csoportra osztottam, melyek létszáma megfelelt az egyes munkaterületek sajátosságainak, és a felsővezetéssel egyeztett struktúrának is. Módszerként a Belbin-féle csoportszerepek meghatározására alkalmas kérdőívet használtam, valamint megfigyeléses módszerrel feltártam a dolgozók személyiségjegyeit a Myers-Briggs féle indikátor alapján.
Leírás
Kulcsszavak
csapat, változtatás, személyiségjegy, személyiségtípus, csoportszerep, csoportmunka, munkacsoport
Forrás