Nemezis. Egy Agatha Christie-regényből készült adaptációk összehasonlító elemzése

Dátum
2013-03-28T14:50:33Z
Szerzők
Szabo, Noémi-Ildikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat témája az angol krimi, azon belül Agatha Christie egyik kiemelkedő alkotása, amelynek címe Nemezis. Az irodalmi alkotás tükrében veszem górcső alá az ebből készült két korszak televíziós adaptációját. Az 1987-es és 2007-es film regényhez fűződő kapcsolatát, a transzformációit vizsgálom meg közelebbről. Az elemzést két központi részre bontottam. Az első részben a plán típusok, a térkezelés, az idősíkok mibenlétére térek ki a regény illetve a filmek nyitányában és zárójeleneteiben. Ezen belül az elemi eszközöket (tér és időkezelés), a plasztikus, képen belüli eszközöket (plánok, fény-árnyék, beállítás-ellenbeállítás), illetve a kiegészítő és alkalmazott eszközöket (hang, szín, zene) vizsgálom meg közelebbről. Valamint ugyancsak itt foglalkozok a cím regényben és filmes szövegkörnyezetben történő megjelenésével. A második szekcióban elsősorban a társadalmi, politikai, pszichológiai összefüggésekre kívánok rámutatni. Mi az, amit a film bemutat? Hogyan jelennek meg a szerepkörök által a hatalmi viszonyok? Milyen szimbolikus motívumok vannak jelen? Milyen az a kontextus, amelyben készültek a filmek, illetve milyen más elemeket emelnek be, amelyek esetleg túlmutatnak, kívül esnek a krimi műfaji konvencióinak határain?
Leírás
Kulcsszavak
Nemezis, krimi
Forrás