A kisnánai szlovák nemzetiségi kultúra megőrzésének törekvései

Dátum
Szerzők
Hliva, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kisnánai szlovák kultúra megőrzésének vizsgyálata a 20. század végén és a 21. század elején napjainkig. A dolgozatban behatárolásra kerül a kisnánai szlovákság eredete, története és maga a falu történelme is. A kisnánai szlovák hagyományok megőrzésért megalakult nemzetiségi önkormányzat munkáját vizsgálja a dolgozat. Betekintést ad a falu egykori életébe és mindennapjaiba. Képet kapunk arról, hogyan próbálja reprezentálni magát a közösség, miként tartja fent még a hagyományait.
Leírás
Kulcsszavak
kisebbségkutatás, hagyományőrzés, identitás
Forrás