Kőolaj vizsgálata tömegspektrometriás módszerrel

Dátum
Szerzők
Vékony, Ádám
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkám során nyers kőolaj tömegspektrumából kinyert adatok kezelésével foglalkoztam, amihez a tömegmaradék analízist és a Kendrick-féle tömegeltérés analízist használtam, illetve hasonlítottam össze. Különféle hozzárendelésekkel azonosítottam 3381 különböző elemi összetételű komponenst, melyeket nagyobb, majd kisebb osztályokba soroltam be. A legnagyobb tagszámmal rendelkező osztályok telítettségi fokát van Krevelen- és oszlopdiagramok alkalmazásával vizsgáltam részletesebben.
Leírás
Kulcsszavak
nyers kőolaj, MARA analízis, KMD analízis
Forrás