Teleradiológia

Dátum
Szerzők
Juhász, Emese
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomadolgozatomban a hazai teleradiológiai gyakorlatban jelentkező azon problémákat térképeztem fel, melyek a teleradiológiai folyamat kulcs momentumában, a távleletezés pillanatában kerülnek felismerésre a radiológus által. Dolgozatom első felében ennek megfelelően áttekintést nyújtottam a teleradiológia említett aspektusairól (kialakulás, előnyök, felhasználási területek, limitáló tényezők és speciális kérdések, kihívások). Diplomamunkám második felében miután rövid képet nyújtottam az olvasó számára a teleradiológiai minőségbiztosításról, bemutattam kutatásomat, melynek célja a digitális röntgenfelvételek leletezésekor fellépő, a leletező radiológus által a képminőségben, a klinikai jellegű jellemzőkben és a sugárvédelmi kérdésekben észlelt problémák feltérképezése volt. Kutatásomhoz a magyar fejlesztésű, a hazai teleradiológiai leletezés meghatározó rendszere, a Terasy (Teleradiology System) által tárolt azon minőségbiztosítási adatokat használtam fel, melyek 2015. július 1. és 2015. december 31. Között leletezésre kerülő röntgenfelvételek kapcsán kerültek rögzítésre. A Terasy rendszer egyszerre tekinthető teleradiológiai leletező és minőségügyi rendszernek is, ugyanis a radiológus a lelet elküldése előtt nyilatkozik az említett három kérdéskör kapcsán tapasztalt esetleges minőségbeli problémák fennállásáról. A három kérdéskörön belül összesen 14 speciális problémát van lehetősége megjelölni a programban, melyeket a rendszer szisztematikusan összegyűjt. Az minőségbiztosítási adatok később, a leletezett eset egyéb alapvető adataival (alapvető betegadatok, feladás és leletezés dátuma, felvételt készítő és leletező intézmény stb.) együtt megfelelő jogosultság birtokában lekérhetők. A vizsgált időszakhoz tartozó adatokat lekérve, összegyűjtve és elemezve megállapítottam a kérdéses a beteganyag kor- és nembeli megoszlását, az alacsony, közepes és magas prioritású arányát, valamint a képminőségi, klinikai illetve sugárvédelmi problémacsoportok, illetve az ezen belül, a Terasy programban megjelölhető speciális problémák megoszlását. Kutatásom során szisztematikusan rendszerbe szedtem az egyes intézmények havi teljes esetszámainak, valamint hibát tartalmazó eseteinek arányát. A kutatásom alapján megállapításra kerülő legfontosabb eredmények a következők voltak. 2015. július 1. és 2015. december 31. között a Terasy rendszerben leletezésre kerülő 54 497 eset körében a közel megegyező gyakorisággal fordult elő klinikai jellegű (3,03%) és képminőségbeli (2,74%) problémacsoport, míg sugárvédelmi probléma csak tized akkora (0,22%) gyakorisággal. A leggyakoribb képminőségbeli probléma kV, mAs hiba volt (1,49%), a leggyakoribb klinikai probléma pedig, mely az abszolút leggyakoribb probléma is volt egyben, a radiológus számára kevés, elégtelen mennyiségben rendelkezésre álló klinikai adat volt (2,31%). A kV, mAs hibáról megállapítottam, hogy gyakorisága csökken az intézmények esetszámával. A problémák szisztematikus feltérképezése a minőségbiztosítás egyik elengedhetetlen részfolyamata. A hibák aktív megismerésének teleradiológiában is kiemelt fontosságára, valamint a kutatásom során megismert, a hazai teleradiológiai leletezést megnehezítő problémákra szeretném dolgozatomban felhívni a mindenkori olvasó figyelmét.
Leírás
Kulcsszavak
teleradiológia, Terasy, minőségbiztosítás, távleletezés
Forrás