A költésparazitizmus és a gazdamadár riasztási intenzitásának öszzefüggése

Dátum
Szerzők
Ritter, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a kakukk (Cuculus canorus) és egy gazdafaja kapcsolatát vizsgáltam a gazdamadár riasztásának szempontjából. Célom az volt, hogy megfigyeljem, van-e összefüggés a költésparazitizmus gyakorisága és a riasztás intenzitása között.
Leírás
Kulcsszavak
költésparazitizmus, kakukk, nádirigó, riasztóhang
Forrás