Portfólió menedzsment és optimalizálás a Budapesti Értéktőzsde adatai felhasználásával

Dátum
2011-11-16T09:21:48Z
Szerzők
Drahos, Beáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A 2008-ban világméretűvé vált pénzügyi-gazdasági válság jelentős mozgásokat indított el a pénzügyi piacokon. A megnövekedett volatilitás miatt még inkább előtérbe került az értékpapír portfóliókkal való foglalkozás, az optimális portfóliók összeállításának kérdése. A portfóliók összeállításánál a befektetői bizonytalanság miatt a korábbiaknál is körültekintőbben kell eljárni, és csökkenteni kell azok kockázatát. Dolgozatomban, a portfólió menedzsmenthez kapcsolódó szakirodalom és a szabad forráskódú, ingyenes R statisztikai rendszer felhasználásával, a Budapesti Értéktőzsde részvénykereskedési adataira támaszkodva mutatom be optimális portfóliók összeállítását. A dolgozatban elvégzett számításokhoz a Budapesti Értéktőzsde 12 részvényét,valamint a BUX indexet használtam fel a 1998.01.01.-2010.12.31. közötti időszakra vonatkozóan. Az optimális portfóliók összeállítása előtt célszerű az egyes értékpapírok viselkedéséről, a tőzsdei indexre gyakorolt hatásukról is információt szerezni. Ezen információk előállításához, a hagyományos – az ún. gyakorisági statisztika - összefüggésvizsgálat és Bayes-statisztika által nyújtott lehetőségek kombinációját használtam fel. A két módszer kombinálásával az együtthatók pontosabb becslését lehet előállítani, illetve a kapott eredmények jobb előrejelzést tesznek lehetővé. Részvény portfóliók összeállítása lehetséges hagyományos optimalizációs eljárásokkal, de sokkal hatékonyabbá tehető az egész eljárás, ha a szakirodalomban megtalálható módszereket szimulációs modellekben használjuk. A szimulációs modellek lehetővé teszik a portfóliók alaposabb elemzését, illetve a modellben szereplő értékpapírokhoz kapcsolódó érzékenységvizsgálatok elvégzését is. A dolgozatban összehasonlítom a rendelkezésre álló módszerekkel kapott eredményeket. A dolgozatban bemutatott és felhasznált számítások és módszerek jobb megalapozását biztosíthatják a portfólió menedzsmenthez kapcsolódó döntéseknek, illetve nagyobb segítséget nyújthatnak a befektetői kockázat csökkentéséhez.
Leírás
Kulcsszavak
portfólió, Bayes
Forrás