Nők a Magyar Honvédségnél

Dátum
Szerzők
Helmeczi, Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A felnőttek munkahelyi teljesítményét számos belső és külső tényező befolyásolhatja. Ahhoz, hogy pozitívabb eredményeket tudjanak elérni, a felnőttek próbálnak folyamatosan tanulni, fejlődni. Ám mi történik abban az esetben amikor a hátráltató tényező a nemiségünk? Az elmúlt évszázadok során a nők munkaerőpiaci helyzete rengeteget javult, ám azt a határt még nem sikerült átlépnünk, amely biztosítaná a nemi egyenjogúságot. Dolgozatomban arra törekedtem, hogy a nők helyzetét egy speciális és igen szélsőséges környezetben vizsgáljam meg. A Magyar Honvédség egy civil ember számára kevésbé ismert, zárt rendszer és az feltételezhető, hogy konzervatív értékrendszerrel rendelkezik. A választásom azért esett erre az intézményre, mert úgy gondolom, hogy a nemi különbségek sokkal szembe ötlőbbek egy férfias hivatásban. Szakdolgozatomban jellemeztem a Magyar Honvédség oktatási és képzési színtereit, hogy átfogó képet kapjak az intézményről, majd a nők munkaerőpiaci helyzetét vizsgáltam meg, s ezek után fókuszáltam a nők helyzetére a Magyar Honvédségnél. Azokra a kérdésekre kaptam választ, hogy a Magyar Honvédség hogyan fordul a nők felé, hogy produktív társadalmunkban hogyan egyeztethető össze a női szerep egy férfiasnak vélt hivatással, illetve hogy mi az a motiváció, ami a katona nők pályaválasztása mögött rejlik. Végül pedig arra a kérdéskörre is választ kaptam, hogy a magyar családok támogatják-e a leánygyermekeiket a katonai hivatás választásában, s később pályájuk során. Az empirikus kutatásom során strukturált interjúkat készítettem a Magyar Honvédségnél dolgozó hivatásos katona nőkkel. A dolgozatom pozitív élményekkel zárult, mert fényt derült arra, hogy a Magyar Honvédség támogatja a nők alkalmazását, törekszik arra, hogy kiegyenlítse a nemi különbségeket, s igyekszik mindenkire katonaként tekinteni és ugyanazokat a lehetőségeket biztosítani nemtől függetlenül.
Leírás
Kulcsszavak
nők a katonaságban, üvegplafon jelenség, többdimenziós megkülönböztetés, nemi sztereotípiák
Forrás