A csőd-és felszámolási eljárás hazai szabályozása Európai Uniós kitekintéssel

Dátum
2008-06-04T13:38:09Z
Szerzők
Trippon, Nikoletta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a csőd- és felszámolási eljárás bemutatását tűztem ki célul Tekintettel a szakdolgozat terjedelmének korlátaira, a dolgozatomat négy fejezetre osztottam. Az első fejezetben a történeti fejlődést mutattam be, kitérve a nemzetközi és a hazai jogfejlődésre. A második illetve harmadik fejezetben a csőd- és felszámolási eljárást ismertettem. A jogszabályi rendelkezéseken túl a gyakorlatban felmerülő kérdésekre is kitértem. Megállapítható, hogy nagy szükség van egy olyan új csődtörvényre, mely a hitelezői követelések kielégítését biztosítva megfelel a piacgazdasági követelményeknek. A negyedik fejezetben az Európai Unió Fizetésképtelenségi Rendeletének főbb pontjait mutattam be, valamint a jelentősebb ügyeket. Az angol bíróság ítéletére a gyakorlatban felmerülő problémák megoldásának tükrében tértem ki.
Leírás
Kulcsszavak
csődeljárás, felszámolási eljárás, Fizetésképtelenségi Rendelet
Forrás