A színek és fények játéka Csehov elbeszéléseiben

Dátum
2014-05-27T09:20:16Z
Szerzők
Putnoki, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Záródolgozatomban a látást a gondolkodástörténet két kitüntetett területén szeretném tanulmányozni, az antik és a keresztény világban.Ez utóbbi kapcsán közelebbről az ortodoxia számára lényegi jelentést hordozó ikon lesz tanulmányozásom tárgya, ezzel összefüggésben az ikonon fellelhető fény és színek jelentése. Mindezeket a vizsgálatokat azért végzem, mert úgy vélem, az ortodoxia szellemisége mély lenyomatot hagyott az orosz mentalitásban, sőt mi több, annak szerves részét képezi s ez a hatás a XIX. századi orosz irodalom egyik legkiemelkedőbb alakjának, Anton Pavlovics Csehov művészetében is élénken jelen van, ami kiemelten megfigyelhető az elbeszéléseiben felbukkanó színek és a fényjelenségek alkalmazásában. E tekintetben A menyasszony /Невеста/ és a Szakadékban /В овраге/ elbeszéléseket vizsgáltam dolgozatomban.
Leírás
Kulcsszavak
Csehov, fények, színek, irodalom
Forrás