A humán telomeráz reverz transzkriptáz overexpressziójának segítségével immortalizált humán mezenchimális őssejtvonalak vizsgálata

Dátum
2012-05-10T09:45:27Z
Szerzők
Matula, Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kísérletes munkánk során a hTERT katalitikus alegységét kódoló gén bevitelével immortalizáltunk zsírleszívásból származó mezenchimális őssejteket. A feladatot lentivirális génbevitel eszközével oldottuk meg. A szakirodalomban meglehetősen eltérő álláspontok lelhetők fel és éles vita folyik azzal kapcsolatban, hogy a hTERT gén overexpressziójával immortalizált MSC-k valóban stabilnak tekinthetőek e, vagy pedig fennáll a neoplasztikus transzformáció kockázata.
Leírás
Kulcsszavak
MSC, hTERT, Immortalizáció
Forrás