Hisztidintartalmú peptidek réz(II)-komplexei

Dátum
Szerzők
Kerekes, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkám során a cél egy több-hisztidin tartalmú peptid (HAVAHHH-NH2) réz(II)-komplexeinek átfogó vizsgálata volt. Az eredményének értelmezéséhez a His-Ala ligandum oldategyensúlyi és spektroszkópiás vizsgálatát is terveztük. A méréseim során pH-potenciometriát alkalmaztam, mely titrálási adatainak felhasználásával megállapítottuk a keletkező komplexek összetételét és azok stabilitási állandóit. Ezután mindkét rendszerben (His-Ala, HAVAHHH-NH2) elkészítettem a képződő komplexek koncentráció eloszlás görbéit a pH függvényében. A potenciometriás adatokból a szerkezetre nem tudunk következtetni, erről spektrofotometriás és CD-vizsgálatok során felvett spektrumokból nyertünk további információkat Vizsgálatainkat összefoglalva kijelenthető az, hogy a réz és a fehérjékben nagy számban előforduló hisztidin kölcsönhatása az élővilágban kiemelkedő fontosságú, ezért is fontos az, hogy meglévő tudásanyagunkat bővítsük ezen komplexekről.
Leírás
Kulcsszavak
peptid, réz, hisztidin, komplex
Forrás