A hivatalos személy elleni erőszak, különös tekintettel a rendőrök sérelmére elkövetve

Dátum
2013-04-04T08:21:52Z
Szerzők
Tóth, Árpád
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája a Hivatalos személyek sérelmére elkövetett erőszakos jellegű cselekményeket vizsgálja. Ezen személyeken belül is a rendőrök ellen intézetteket. A dolgozat bemutatja, hogy kik tartoznak a hivatalos személyek körébe, majd különválasztja a rendőröket mint hivatalos személyeket. Bemutatom a rendőrség szervezeti felépítését, működését, irányítását. Elemzem a hivatalos eljárás alatt és emiatt ért támadásokat a rendőrök sérelmére. Elhatárolom a közfeladatot ellátó személyektől és a hivatalos személyt támogató személyektől. Rendőri szemszögből bemutatom az intézkedéseket, és megtörtént esettanulmányokban mutatom be, hogy miképp fajul odáig egy rendőri intézkedés melynek a címben meghatározott büntetőjogi tényállás az eredménye. A vizsgált eseményekből, és különböző szakvéleményekből konklúziót vonok le.
Leírás
Kulcsszavak
Rendőr
Forrás