A babaúszás, mint korai beavatkozás hatása a későbbi motoros képességek tekintetében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A csecsemő 3-6 hónapos kora között csak megéli a vele történteket. Önálló mozgása kezdeti életszakaszában igen csekély, hiszen a mozgás megtanulása tapasztalat-függő, illetve nem egyszerű, mivel szükséges hozzá a gravitációs erő leküzdése. A gyermek mozgásán keresztül fedezi fel a körülötte lévő világot, mozgás által tanulja meg uralni a testét, az egyik legalapvetőbb és legtermészetesebb szükséglet. A harmonikus és sikeres mozgás végrehajtásában jelentős szerepe van az egyensúly illetve koordinációs képességek fejlettségére, csökkentvén ezzel az elesések kockázatát. Ezért fontos a motoros képességek fejlesztésének időben történő elkezdése. A motoros képességek magukba foglalják a kondicionális képességeket (erő, rugalmasság, állóképesség) és a koordinációs képességeket (mint például az egyensúlyérzék, mozgáskoordináció, ritmusérzék, térben való tájékozódás). Vizsgálatunk céljaként szolgált a babaúszás, mint korai beavatkozás hatásának feltárása, a későbbi motoros képességek tekintetében. Kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy a babaúszáson részt vett gyermekek egyensúly- és mozgáskoordinációs képességeit összehasonlítsuk, olyan gyermekek képességeivel, akik soha nem vettek részt az úszáson. A kutatás során így a két csoport használtunk általunk kivitelezett speciális teszteket, amelyek e képességek meglétét vizsgálták, hogy bizonyítani tudhassuk a számottevő különbséget. A babaúszáson részt vett szülők részére pedig elkészítettünk egy online kérdőívet, hogy a mi mérési adataink mellett választ kaphassunk a mozgásfejlődési mérföldkövek elsajátításának menetére, illetve a gyermekek térbeli tájékozódási képességére a szülők véleménye által. Vizsgálatunkat összesen 22 gyermek alkotta, akik már betöltötték a 4-ik életévüket. A vizsgált csoportunkat, más néven az intervenciós csoportot, 10 gyermek alkotta, a kontrollcsoportot, vagyis azon csoportot, ahol a gyermekek nem vettek részt babaúszáson összesen 12 gyermek. A tesztek eredményeinek kielemzésével, és a kérdőíves válaszok rögzítésével megállapítottuk, hogy a két csoport között szignifikáns, az-az számottevő különbséget tapasztaltunk. A kutatásunk végeztével arra a következtetésre jutottunk, hogy a babaúszás, mint korai beavatkozás, hatással van a motorikus képességek fejlődésére csecsemőkorban, amelyek 4 éves korban kiábrázolódnak a két csoport összehasonlításával.

Leírás
Kulcsszavak
babaúszás, mozgáskoordináció-egyensúly, gyerekek
Forrás