A 2008. március 9-ei népszavazás

Dátum
Szerzők
Káplár, Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelen írásomban a 2008. március 9-ei népszavazást taglalom a részvétel alapján, illetve az ezen időszak alatt alkalmazott médiakampányt elemezve. Ezt megelőzően egy összefoglaló elemzés keretében a népszavazásokat mutatom be, a referendumokhoz való hozzáállás, valamint az intézményi változások tükrében. Érdekes kérdésként foglalkozom továbbá a deliberatív demokráciával, vagyis azzal, hogy mennyire működőképes az, hogy az állampolgárok közvetlenül szóljanak bele a demokratikus folyamatok működésébe, de ne csupán négyévenként, hanem rendszeresen. Ennek kapcsán felvetődik az a kérdés is, hogy milyen arányban játszik szerepet a népszavazás világszinten, illetve hogy Magyarország mennyire tekinthető ebben aktívnak a visegrádi országokkal összehasonlítva. Továbbá kísérletet teszek a népszuverenitás és a referendum közötti elméleti kapcsolat ábrázolására.
Leírás
Kulcsszavak
Népszavazás, referendum
Forrás