DEA

Üdvözöljük az intézményi repozitóriumunk oldalán!

    A Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma (DEA) a Debreceni Egyetemen születő dokumentumok digitális tárhelye. Az archívumban különböző gyűjteményekben tároljuk a tudományos publikációkat, hallgatói dolgozatokat, oktatási anyagokat, média tartalmakat és digitalizált dokumentumokat. Az Open Access elvein felépülő repozitóriumban a hozzáférés több szinten valósul meg: a dokumentumok egy része bárhol szabadon hozzáférhető, míg mások kizárólag a Debreceni Egyetem számítógépein vagy zárt hálózaton keresztül érhetők el.

Photo by DEENK
 

Kiemelt kategóriák a DEA-ban

Digitális Könyvtár

Digitális Könyvtár

A DEENK által digitalizált kulturális örökségnek és egyetemtörténeti dokumentumoknak, a Debreceni Egyetemi Kiadó gyűjteményeinek, az egyetemi és helyi vonatkozású folyóiratoknak digitális archívuma.

Hallgatói dolgozatok

Hallgatói dolgozatok

A Debreceni Egyetem karain végzett hallgatók szakdolgozatainak, diplomamunkáinak gyűjteménye. A tételek a kari határozatok értelmében Egyetemi IP-ről megtekinthetők.

PhD dolgozatok

PhD dolgozatok

A Debreceni Egyetem doktorjelöltjei által feltöltött doktori tézisfüzetek és disszertációk gyűjteménye, amelyeket a DEENK a doktori iskolákra vonatkozó országos és helyi hatályos rendelkezések szerint nyílt hozzáféréssel tesz közzé.

Publikációk

Publikációk

A Debreceni Egyetemen kutatóinak közleményei, amelyek alapvetően zárt hozzáférésű dokumentumok, de a DEENK a kiadói és a szerzői jogok betartásával a tételeket szabadon hozzáférhetővé teszi.

Legfrissebbek betöltések

TételKorlátozottan hozzáférhető
A gyógyszertári robotok gazdasági előnyei a magyarországi és nemzetközi tapasztalatok alapján
Iszály, Norbert Ákos; Tóth, Béla Ernő; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszerfelügyelet és Gyógyszergazdálkodási Tanszék; DE--OEC--Gyógyszerésztudományi Kar; Vecsernyés, Miklós; Lekli, István; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszerfelügyelet és Gyógyszergazdálkodási Tanszék; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszerhatástani Tanszék
A dolgozatom célja a Magyarországi piacon lévő patikai robotok gazdasági előnyeinek átfogó elemzése és értékelése, mind a hazai, mind a nemzetközi tapasztalatok és adatok alapján. Ebbe beletartozik, hogy a gyógyszertárak automatizálása hogyan járul hozzá a költséghatékonysághoz, termelékenységhez, és hogyan befolyásolja a gyógyszertárak általános pénzügyi teljesítményét. Ezen túlmenően arra törekszik, hogy bemutassa a robotok működését valamennyi előnyükkel és hátrányukkal együtt, és megértse e technológiák skálázhatóságát és alkalmazkodóképességét a különböző gyógyszertári környezetekben. Továbbá, az általam elkészített kérdőív és kutatásom alapján további tapasztalatok vannak prezentálva. A kutatásaim és a kérdőívek eredményei alapján a gyógyszertári robotok pozitívan befolyásolják a gyógyszertárak forgalmát, csökkentik a hibák kockázatát, és lehetővé teszik a személyzet számára, hogy több időt fordíthassanak a betegekkel való interakcióra. Bár tapasztalható forgalombeli növekedés egy robot telepítése után, valódi értékét a patika működési struktúrájának megváltoztatásával éri el, melynek következtében növekszik a betegellátás minősége. A munkafolyamatbeli változások megfelelő kezelése elengedhetetlen a technológia sikeres integrálásához.
TételKorlátozottan hozzáférhető
Trends in antiseizure medication consumption in four western European countries and prevalence of psychiatric adverse drug reactions
Parsaysalkisari, Elaheh; László, Horváth; DE--Gyógyszerésztudományi Kar
Epilepsy, a common neurological condition affecting 50 million people globally, involves recurrent seizures caused by abnormal brain cell firing. It can lead to impaired movement, mood swings, and cognitive abilities. People with epilepsy also suffer from psychological diseases like anxiety and depression. They have a three-fold higher risk of premature death, with rural and low-income regions having the highest rates. Understanding the benefits and drawbacks of Antipsychotic Substances (ASMs) can help reduce negative effects, improve patient quality of life, advance medical care, and be economically beneficial. A study in four countries found an increasing trend of newer ASMs consumption, while older ones declined. The 45 psychiatric adverse drug reactions (ADRs) should also be considered.
TételKorlátozottan hozzáférhető
Folyamatos gyártású tablettázás az ipari gyógyszerészetben
Fülep, Csaba; Vasvári, Gábor; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszertechnológiai Tanszék; DE--OEC--Gyógyszerésztudományi Kar; Nemes, Dániel; Demeter, Fruzsina; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszertechnológiai Tanszék; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszerészi Kémiai Tanszék
A gyógyszerek folyamatos gyártása egy új és a jövőre nézve nagy potenciállal rendelkező technológia a gyógyszeriparban. A diplomamunkám bemutatja a tablettázás lehetőségeit az ipari gyógyszerészetben, folyamatos gyártástechnológia alkalmazásának segítségével. Leírásra kerül a technológia kialakulása a 2000-es évektől és a kezdeti nehézségektől egészen napjainkig, valamint részletesen kifejtésre kerül a szabályozási környezet az első FDA ajánlástól a mostani, komplex ICH Q13 iránymutatásig. A dolgozatban tárgyalva vannak a folyamatos gyártás előnyei és hátrányai a batch típusú gyártással szemben. A kutatás fő része a tablettázás egyes formulációs lépéseinek, mint a bemérés, homogenizálás, száraz és nedves granulálás, tablettázás és bevonás részletes bemutatása. Tárgyalva van a formulációs lépéseken belül az alkalmazható berendezések működése, sajátságai, a folyamat kritikus paraméterei, illetve a minőségbiztosítás és minőségellenőrzés eszközei. Egyes berendezések konkrét gyártó általi példával, illetve képekkel illusztráltak. A folyamatos gyártás egyik előnye az online minőségbiztosítás, minőségellenőrzés és felszabadítás. Kutatásaim során nagyvonalakban bemutatom az előbb felsorolt folyamatok létrehozásához szükséges folyamattervezési és folyamatirányítási feladatokat. A diplomamunka végén bemutatásra kerül pár, már a piacon lévő integrált rendszer, szintén képekkel illusztrálva, valamint az alkalmazásuk során tapasztalt főbb kihívásokkal.
TételKorlátozottan hozzáférhető
Újabb terápiás lehetőségek a kissejtes tüdőrák kezelésében
Csikós, Gréta; Sipos, Éva; Gyógyszerésztudományi Kar; DE--OEC--Gyógyszerésztudományi Kar; Dobos, Nikoletta; Bakai-Bereczki, Ilona; Gyógyszerésztudományi Kar; Gyógyszerésztudományi Kar
A tüdőrák világszerte az egyik leggyakoribb ráktípus, mely magas mortalitással bír. Két fő típusra osztható: a nem kissejtes és a kissejtes tüdőrákra, melyek közül az utóbbi az esetek 15%-át teszi ki. A kissejtes tüdőrák, különösen agresszív és gyorsan növekvő daganat, melynek áttétképződési hajlama magas. A kezelés terén az elmúlt évtizedekben nem történt jelentős előrelépés, viszont a kutatások tekintetében ez a közeljövőben változhat. Az immunterápia ígéretes megközelítés a betegség kezelésében. A szakdolgozat célja a tüdőrák típusainak, különösen a kissejtes tüdőrák jellemzőinek, kezelési lehetőségeinek és a legújabb kutatások eredményeinek bemutatása.
TételKorlátozottan hozzáférhető
Új típusú, biológiailag aktív kannabigerol származékok szintézise Mannich-típusú reakció segítségével
Tóth , Gergely; Bakai-Bereczki, Ilona; Lőrincz, Eszter Boglárka; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszerészi Kémiai Tanszék; DE--OEC--Gyógyszerésztudományi Kar; Jósa, Liza; Kiss, Attila; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszertechnológiai Tanszék; Természettudományi és Technológiai Kar::Kémiai Intézet
A CBD és CBG orális biohasznosulása alacsony vízoldékonyságuk és fokozott first-pass metabolizmusuk miatt kifejezetten rossz, (Millar, Stone, Yates, & O'Sullivan, 2018) ugyanakkor ezek a tulajdonságaik kémiailag módosított származékaik esetében javulhatnak. Munkám során a CBG szerkezetének módosítását hajtottam végre Mannich-típusú reakcióval, amihez különböző primer és szekunder aminokat és formaldehidet használtam fel reagensként. A primer aminok esetében gyűrűzáródási reakciók zajlottak le, amelyek eredményeként mono- és diszubsztituált dihidro-1,3-oxazin gyűrűs származékok keletkeztek, míg a szekunder dietilaminnal végzett reakcióban úgynevezett klasszikus Mannich termékek, dietil-aminometil-szubsztituált származékok keletkeztek. A CBG mellett a 1b és 4b származékok jelentős antiproliferatív tulajdonságokat mutatak emlő-, petefészek- és méh eredetű rákos sejtvonalakkal szemben. Ezeket az eredményeket alapul véve, további vizsgálatokat tervezünk a két származékkal. Egy 2021-es publikációban a CBD anti-SARS-CoV-2 aktivitását írták le. (Nguyen, és mtsai., 2021) Vizsgálatunk során bebizonyosodott, hogy a CBG is rendelkezik ilyen tulajdonsággal, ugyanakkor az aktív koncentrációtartományban jelentős citotoxikus hatást is mutat. Ezzel szemben az újonnan szintetizált, 6b CBG-származék jó anti-SARS-CoV-2 elleni aktívitást mutatott, míg a vizsgált koncentrációtartományban egyáltalán nem volt citotoxikus. A vegyület kiemelkedő SARS-CoV-2 elleni szelektív hatása további vizsgálatokat érdemel. Az új származékok antibakteriális tulajdonságait is értékelték, a CBG mint referenciaanyag felhasználásával. A CBG jó aktivitást mutatott a vizsgált baktériumtörzsekkel szemben, míg a származékai teljesen elvesztették az antibakteriális aktivitását a szintetikus módosítás következtében.
TételKorlátozottan hozzáférhető
SARS-CoV-2 ellenes hatású fluortartalmú glikopeptid antibiotikum származékok szintézise
Hindulák, Kristóf; Bakai-Bereczki , Ilona; Lőrincz, Eszter Boglárka; Gyógyszerésztudományi Kar; DE--OEC--Gyógyszerésztudományi Kar; Vasvári , Gábor; Kelemen, Viktor; Gyógyszerésztudományi Kar
A 2020-ban világjárvánnyá váló SARS-CoV-2 vírus jelentős megmérettetés elé állította a világ kutatóit és egészségügyi szakembereit. A pandémia felhívta a figyelmünket, hogy rendkívül kevés effektív vírus ellenes szer áll rendelkezésre. Korábbi kutatási eredményekből már kiderült, hogy a glikopeptid antibiotikumok rendelkeznek antivirális hatással, valamint a vírus fertőzés esetén gyakoriak a bakteriális felülfertőződések. Az ilyen jellegű duális fertőzések ellen előnyös lenne egy mind antibakteriális, mind antivirális hatással bíró szer alkalmazása. A Debreceni Egyetem Gyógyszerészi Kémia Tanszékén már régóta foglalkoznak glikopeptidek szerkezeti módosításával, azt már megállapították, hogy perfluoralkil oldallánccal rendelkező teikoplanin pszeudoaglikon származékok egy része rendelkezik ezen kettős hatással. Ezen kutatásokba kapcsolódtam be én is, a perfluoralkil oldallánc hosszának módosításával és a teikoplanin pszeudoaglikon és az oldallánc közötti linker változtatásával próbáltunk új, fokozott antivirális és antibakteriális hatással rendelkező származékokat előállítani. Az általam előállított perfluoroktil oldallánccal rendelkező teikoplanin pszeudoaglikon származék effektívnek bizonyult SARS-CoV-2 és humán koronavírus ellen is. Antibakteriális spektrum szempontjából szintén hatékony volt Gram-pozitív baktériumok ellen, de nem bizonyult szignifikánsan jobb szernek, mint a módosítatlan teikoplanin. Ebből kiindulva a származékot egy duális hatással bíró szernek tekintjük, ami hatékony lehet a SARS-CoV-2 fertőzött és bakteriális felülfertőződéssel rendelkező betegek kezelésében, annak érdekében, hogy csökkentsük a halálozások számát.
TételKorlátozottan hozzáférhető
Lakossági gyógyszerhulladék keletkezése és csökkentésének lehetőségei
Nagy, József; Tóth, Ernő Béla; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszerfelügyelet és Gyógyszergazdálkodási Tanszék; DE--OEC--Gyógyszerésztudományi Kar; vecser
Gyógyszerfogyasztásunk mértékének növekedésével az abból keletkező hulladék mennyisége is egyre nagyobb. A nem megfelelő módon kezelt gyógyszerhulladék veszélyt jelent környezetünkre és egészségünkre is, illetve gazdasági vonzata sem elenyésző. Diplomamunkámban a gyógyszerhulladék keletkezéséhez vezető okokat próbáltam felderíteni és a lehetséges megoldásokkal is foglalkoztam. Kérdőív segítségével gyűjtöttem adatokat arra vonatkozóan, hogy milyen felelősége van az orvosoknak és gyógyszerészeknek a gyógyszerek pazarlásban. Fényt derítettem azon földrajzi, szociális és gazdasági tényezőkre melyek hozzájárulnak a lakosság túlfogyasztásához. Átfogó képet kaptam a magyar lakosság környezettudatosságáról is. Megfogalmaztam azon lehetséges változtatásokat melyekkel a probléma mérsékelhető lehet.
TételKorlátozottan hozzáférhető
Körömvirág tartalmú külsőleges gyógyszerkészítmények formulálása és vizsgálata
Kocsár, Emma Zsanna; Józsa , Liza; Gyógyszerésztudományi Kar; DE--Gyógyszerésztudományi Kar; Pető, Ágota; Sipos, Éva; Gyógyszerésztudományi Kar
A gyógynövények több száz évre visszamenőleg megkerülhetetlen szerepet töltenek be az orvostudományok és gyógyszerészet területén. A fitoterápia a különböző betegségek, tünetek gyógynövénytartalmú készítményekkel való kezelésére fókuszál. A gyógynövények feldolgozása, formulálása gyógyszertechnológiai szempontból igen nagy kihívást jelent. A kivitelezés nehézségét fokozza, hogy lokális alkalmazás esetén a bejuttatási kapu a bőr, mely legnagyobb szervünkként és elsődleges védelmi vonalként funkcionálva speciális farmakokinetikával rendelkezik. Kutatásaim során a már jól ismert Calendula officinalis – magyarul körömvirág – kivonatával szerettünk volna egy gyulladáscsökkentő hatással bíró külsőleges gyógyszerkészítményt formulálni. Ez a növény számos bioaktív vegyületet tartalmaz, melyeknek jótékony hatást tulajdonítanak, köztük a proinflammatorikus mediátorok mennyiségének és intenzitásának szabályozását is. A készítmény előállításához liofilizált Calendula officinalis kivonatot állítottunk elő vizes-alkoholos extrakcióval, majd különböző emulgensek felhasználásával három különböző kenőcsösszetételt készítettünk. Ezután számszerűsítettük a texturális tulajdonságokat, majd potenciometriás pH meghatározást végeztünk. Ezen folyamatokat in vitro diffúziós modellezés, citotoxicitási, in vitro penetrációs és biokompatibilitási vizsgálatok követték. A kísérletek során sikerült három különböző körömvirág tartalmú, megfelelő penetrációs képességű topikális készítményt formulálnunk. A legjobban tolerálható készítménynek a cukorészterrel formulált kenőcs bizonyult.
TételKorlátozottan hozzáférhető
Liposzómák előállítása mikrofluidikai módszerrel
Sziki, Anna Réka; Vasvári, Gábor; Gyógyszerésztudományi Kar; DE--OEC--Gyógyszerésztudományi Kar; Rusznyák , Ágnes; Czompa, Attila; Gyógyszerésztudományi Kar; Egyetemen kívüli
A diplomadolgozatomat a liposzómák előállításáról írtam, a kísérleteket pedig mikrofluid módszerrel végeztem. A liposzómás készítmények fejlesztése az utóbbi években igen népszerűvé vált. A liposzómák kitűnő hordozó és leadó rendszerek. A gyógyászat több területén is alkalmazzák őket, mint például génterápiában, daganatterápiában vagy immunizálásban. A COVID-19 járvány idején jelentős szerepet játszottak, ugyanis az mRNS alapú vakcináknál liposzómákat alkalmaztak hordozó rendszernek. A liposzómák gömb alakú vezikulák, amik egy vagy több foszfolipid kettősrétegből állnak, valamit vizes magból. Ezen tulajdonságaik miatt alkalmasak biomolekulák vagy nanorészecskék hordozására. A vizes mag hidrofil anyagokat, a foszfolipid kettősréteg pedig lipidben oldódó részecskéket képes csapdába ejteni. A liposzómák előállítására számos módszer létezik. Mindegyik módszernek meg vannak az előnyei és a hátrányai is. Főként laboratóriumban alkalmazott előállítási módszer az oldószer elpárologtatás, az oldószeres diszperzió, a fordított fázisú párologtatás, a méretmanipiláció valamint a mikrofluid módszer. Az ipari mértékű liposzóma előállítási módszerek száma jóval alacsonyabb, ugyanis a nagyüzemi előállítás komplex és igen hosszú folyamat. A leggyakrabban használt ipari technika az etanol befecskendezési módszer, illetve a szuperkritikus folyadékmódszer. A kísérletemben a liposzómák mikrofluidikai módszerrel történő előállításával foglalkoztam. Célja, különböző paraméterek változtatásával létrejövő liposzómák tanulmányozása. Az Elve Flow eszköz segítségével lipid oldatot és PBS-t kevertem össze 30, 40 és 50 Celsius fokon, 500 µl/perc, 1000 µl/perc, 1500 µl/perc, 2000 µl/perc, valamint 4000 µl/perc áramlási sebességgel. A kapott eredmények kiértékelése dinamikus fényszórást mérővel és transzmissziós elektronmikroszkóppal történt.
TételKorlátozottan hozzáférhető
Fém műtermékek csökkentése (MAR) a mikro-CT vizsgálatokban
Töviskes , Virág Andrea; Béresová, Monika; Általános Orvostudományi Kar::Orvosi Képalkotó Intézet; DE--Általános Orvostudományi Kar
A fém műtermék redukciós (MAR - metal artefact reduction) módszereket a fémekből vagy fémkomponensekből származó műtermékek csökkentésére használják a számítógépes tomográfiában (CT). A páciens testében lévő fém implantátumok a képminőséget befolyásolhatja a CT rekonstrukció során, amelyek műtermékként jelennek meg a kapott CT felvételeken. Kutatásunk során célul tűztük ki a fém műtermékek csökkentését a mikro-CT szkennelés és post-processing során. Kerestük azt a legjobb szkennelési beállítást, melyen a fém a lehető legkevesebb műterméket okozza, illetve az utólagos képfeldolgozás során alkalmazott MAR lehetőségeket is kutattuk. Vizsgálatunk alapján a következőt állapítottuk meg. A megfelelően megválasztott szkennelési paraméterek és a post-processing során alkalmazott MAR technika alkalmazása jelentősen javíthatja a mikro-CT vizsgálatok képminőségét, illetve a képek kvantitatív és kvalitatív diagnosztikai értékelhetőségét is.
TételKorlátozottan hozzáférhető
Gyógynövények terápiás felhasználásának lehetőségei a pajzsmirigybetegségek kezelésében
Ötvös, Panna Éva; Fésüs , Adina; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszerhatástani Tanszék; DE--OEC--Gyógyszerésztudományi Kar; Pető, Ágota; Zsebik, Barbara; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszertechnológiai Tanszék; Gyógyszerésztudományi Kar::Biofarmácia Tanszék
A pajzsmirigybetegségek világszerte növekvő betegszámot mutatnak, melyben a női nem nagyobb valószínűséggel érintett. Leggyakoribb közülük a hypothyreosis (pajzsmirigy alulműködés), ami az európai népesség mintegy 3%-át érinti. A korai felismeréssel és a megfelelő kezelésekkel (gyógyszeres, gyógynövényes és étrendkiegészítős terápia) lehetőség van megállítani a betegség progresszióját, elkerülni a szövődményeket, illetve az életminőséget javítani akiknél a betegeknél, akinél már diagnosztizálták a pajzsmirigybetegséget. Napjainkban már nem csak a nem és a genetikai tényező meghatározó a kialakulásában, hanem azoknál is jelentkezhet, akik stresszes életmódot folytatnak. Diplomamunkámban igyekeztem minél részletesebben bemutatni a pajzsmirigy betegségek kiegészítő terápiájaként alkalmazható gyógynövény tartalmú készítmények szerepét. Vizsgáltam a feketeköményt (Nigella sativa), mely egy Közel-Keleten őshonos gyógynövény. Kutatások alátámasztották, hogy jelentősen csökkentette a testsúlyt és a testtömeg indexet. A TSH (thyreoidea-stimuláló hormon) és az anti-TPO (thyreoidea-peroxidáz elleni antitest) szérumkoncentrációját szintén csökkentette, míg a szérum T3 (trijódthyronin) koncentrációját növelte. A másik gyógynövény a Csomós barnamoszat volt, amelyben található jód biztosítja a pajzsmirigy hormonjainak normális szintézisét és hozzájárul a szervezetbeli jódanyagcsere-folyamatok egyensúlyának fenntartásához. Az Ashwagandha egy gyógynövény, amely Indiában és Afrikában honos, és a hagyományos ájurvédikus gyógyászatban használják már évszázadok óta. Kutatások alátámasztják, hogy hypothyreosisban szenvedők esetén, alkalmazásával a T4 (tiroxin) és T3 szint jelentősen emelkedett, ezenkívül a TSH szintje csökkent. Ezekért a folymatokért az Ashwagandha kortizolszint-csökkentő hatása lehet a felelős. Végül a közönséges galajt (Galium mollugo) vizsgáltam, mely kiegyensúlyozza, beállítja a pajzsmirigy hormontermelését, így teájából hypothyreosis és hyperthyreosis esetén is érdemes fogyasztani napi egy csészével. Dolgozatomban kérdőíves kutatási felmérést végeztem ahhoz, hogy felmérjem a gyógynövények alkalmazásának gyakoriságát és hatékonyságát a pajzsmirigybetegségekben szenvedő betegeknél. A pajzsmirigybetegségek kezeléseként legtöbben gyógyszert alkalmaznak. A válaszadók kevesebb, mint fele használ gyógynövényeket terápia céljából, illetve akadnak néhányan, akik gyógyszert és gyógynövényt is alkalmaznak. A betegek leggyakoribb tünetei teljes mértékben megegyeznek a klinikai kutatásokban szereplő tünetekkel, ami nem más, mint a fáradékonyság, hízás, hajhullás. A válaszadók a gyógynövények alkalmazása során nem, vagy csak kismértékű változást tapasztaltak a TSH, illetve pajzsmirigyhormonok szintjében. Emellett a felmérésem eredménye rámutatott arra, hogy a gyógynövények, mint például a Nigella sativa, Közönséges galaj, Ashwagandha, Csomós barnamoszat alkalmazása csökkenthet néhány igen kellemetlen tünetet, amit az adott pajzsmirigybetegség okoz. A kérdőíves kutatásom alapján a Közönséges galaj bizonyult a leghatékonyabbnak, melyet teafű formájában érdemes fogyasztani naponta két alkalommal. Ezzel szemben a külföldi kutatásokban az Ashwagandha (600 mg/nap) és a Nigella sativa (2 g/nap) alkalmazását javasolják pajzsmirigybetegségekben.
TételKorlátozottan hozzáférhető
Synthesis of a heparan sulfate analogue trisaccharide with potential cell growth inhibitory activity
Emadi, Maryam; Herczeg, Mihály; Fruzsina, Demeter; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszerészi Kémiai Tanszék; DE--Gyógyszerésztudományi Kar; Bak, István; Hevesi-Mező, Erika; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszerhatástani Tanszék; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszerészi Kémiai Tanszék
This research focused on synthesizing a trisaccharide with potential biological effects, particularly in cancer treatment, utilizing non-glycosaminoglycan building blocks derived from readily available D-glucose and methyl-α-D-glucopyranoside. Employing well-established synthetic pathways and protecting groups enabled precise glycosidic bond formation, yielding the target molecule in several steps. Ongoing collaboration aims to evaluate the compound's cell growth inhibitory, cytotoxic, and anti-inflammatory properties, representing a promising avenue for cancer therapy.
TételKorlátozottan hozzáférhető
LE-127/2, a new cannabigerol derivative mediated autophagy in different human melanoma cell lines
Parvaneh, Nasim; Szabó, Erzsébet; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszerhatástani Tanszék; DE--Gyógyszerésztudományi Kar; Tósaki, Ágnes; Szabó, Zsuzsanna; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszerhatástani Tanszék; Gyógyszerésztudományi Kar::Biofarmácia Tanszék
melanoma, a rapidly increasing type of skin cancer arising from melanocytes, poses a significant global health threat due to its aggressive nature and high mortality rates. Compounds from Cannabis sativa have shown promise in inhibiting melanoma cell growth and inducing cell death. Non-psychoactive cannabinoids like cannabigerol (CBG) have been investigated for their anti-tumor effects, with some success. This study focused on a new CBG derivative, LE-127/2, comparing its effects on melanoma cell growth to the established drug vemurafenib. Additionally, the study explored how LE-127/2 influences autophagy-related proteins in melanoma cells, suggesting that LE-127/2-induced autophagy may inhibit cell proliferation and trigger cell death in melanoma cells.
TételKorlátozottan hozzáférhető
Sebkezelésre szánt nátrium-alginát alapú gyógyszerhordozó rendszerek formulálása
Katona, Éva; Kósa, Dóra; Gyógyszerésztudományi Kar; DE--OEC--Gyógyszerésztudományi Kar; Fenyvesi, Ferenc; Bakai-Bereczki, Ilona; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszertechnológiai Tanszék
Napjainkban egyre nagyobb a kereslet az olyan sebkezelésben használt kötszerek iránt, amelyek képesek a szintetikus polimer alapú passzív, úgynevezett „száraz” kötszerek alternatívájaként funkcionálni. Ebből az okból lettek kifejlesztve azok a természetes eredetű polimer hidrogélek, amivel a krónikus sebek ellátásán kívül hozzá lehetne járulni a sebgyógyulási folyamat elősegítéséhez. Ezen hidrogélek képesek a „száraz” kötszerek védőfunkcióján túlmenően nedves sebkörnyezetet fenntartani, illetve viselete nem jár kellemetlenséggel, irritációval. A nátrium-alginátot már régóta alkalmazzák élelmiszeriparban stabilizáló-, és emulgeálószerként, azonban az elmúlt években megnőtt az iránta való érdeklődés más területeken is, az élő szövetek extracelluláris mátrixával való szerkezeti hasonlóságából és biokompatibilitásából kifolyólag, ami ezáltal széles körű alkalmazását teszi lehetővé. A nátrium alginát egy természetes anionos poliszacharid, barna algából vonják ki. A sebkezelésben jelentett pozitív tulajdonságainak köszönhetően pedig a nátrium-alginát tartalmú hidrogélek ígéretes eszközei lehetnek az új típusú sebkötszereknek. Kísérletes munkám első lépése során a nátrium-alginátból oldatot készítettünk, majd kétértékű kationokkal térhálósítottuk, ami alatt ki kellett tapasztalnunk a megfelelő arányokat, majd pedig a legjobbnak bizonyult összetételeket kiválasztva folytattuk azokon a citotoxicitási, illetve különbözó gyógyszerforma vizsgálatokat. A formulálást követően kapott nátriumalginát gyógyszerhordozó vázról kiderült, hogy már pusztán az alginát gélt önmagában is lehetne alkalmazni, mert képes megteremteni a sebkezelésben elvárt körülményeket, de bármilyen hatóanyag potenciális hordozója is lehet, ezáltal még jobban elősegítve a sebgyógyulást. Eredményeink alapján a 0,2%, 0,5%, valamint 2% CaCl2 és/vagy ZnCl2 tartalmazó gyógyszerhordozó rendszereket javasoljuk további felhasználásra.
TételKorlátozottan hozzáférhető
Tumor-asszociált vírusok immunológiai vonatkozása
Knipfer, Zsófia; Dr. Türk-Mázló, Anett; Általános Orvostudományi Kar::Immunológiai Intézet; DE--OEC--Gyógyszerésztudományi Kar; Sipos, Éva; Kelemen, Viktor; Gyógyszerésztudományi Kar
A karcinogén vírusok által okozott megbetegedések napjainkban komoly kihívást jelentenek az egészségügyi rendszerek és a társadalom számára egyaránt. Ezek a vírusok olyan fertőzéseket okozhatnak, amelyek hosszú távon hozzájárulhatnak a rák kialakulásához, súlyos egészségügyi következményekkel járva. Diplomadolgozatomban igyekeztem kiemelni a leggyakrabban előforduló tumorasszociált vírusokat és az általuk aktivált immunmechanizmusokat. A fertőzésre adott válaszként az immunrendszer törekszik a rákos sejtek hatékony eliminálására, növekedésük gátlására. Ebben játszik fontos szerepet az immunoediting folyamata. Első fázisa (eliminációs fázis) a veleszületett és az adaptív immunválaszokból áll, ezek együttműködve egyensúlyi állapotot alakítanak ki. Amennyiben a tumor ezt a fázist túléli, belép az escape fázisba, ahol kontrollálatlanul növekedhet, amely áttétképződéshez vezethet. Munkám célja az volt, hogy tanulmányozzam a karcinogén vírusok következtében végbemenő immunfolyamatokat, illetve arra kerestem a választ, hogy milyen káros immunmoduláló hatásaik lehetnek.
TételKorlátozottan hozzáférhető
ANTIVIRAL ACTIVITY SCREENING IN NOSTOC (CYANOBACTERIA) SPECIES.
Gilbert-Nwadike, Leonie Chinonye; Milan, Riba; Vasas, Gabor; Természettudományi és Technológiai Kar; DE--Gyógyszerésztudományi Kar; Zsolt , Szűcs; István , Bácsi; Természettudományi és Technológiai Kar
A study at the University of Debrecen investigated the impact of Nostoc strains on T4 phage infection in E. coli, revealing fractions with potential inhibitory effects. Phages, a crucial component of prokaryotic life, have been extensively studied since their discovery in 1915. Phages exhibit specificity towards bacterial strains, potentially offering targeted treatments with fewer side effects compared to antibiotics. Cyanobacteria produce diverse cyanometabolites with health benefits, including antiviral properties. The potential for targeted gene delivery via phages and therapeutic applications of cyanometabolites against viral infections highlights the significance of ongoing research.
TételKorlátozottan hozzáférhető
A lipokalin és endoglin jelenlétének vizsgálata humán vesetumorokban
Szalacsi, Fanni; Szabó, Zsuzsanna; Gyógyszerésztudományi Kar::Biofarmácia Tanszék; DE--OEC--Gyógyszerésztudományi Kar; Szabó , Erzsébet; Szegedi , Krisztián Gábor; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszerhatástani Tanszék; Általános Orvostudományi Kar::Urológiai Tanszék
A vese daganta egy komplex, számmottevő megbetegedés világszerte, évente több mint 400 000 új esettel. Kialakulása számos génnek a módosulásával hozható összefüggésbe, illetve közre játszhatnak még különböző környezeti és életmódbeli tényezők is. Az újszerű biomarkerként funkcionáló fehérjék, gének mindenképpen jelentős szereppel bírhatnak a vesetumorok azonosításában, esetleg a betegek célzott terápiájában. Diplomamunkám témája ezen új lehetőségek felé irányul. Az endoglin az angiogenezis egyik modulátora. A vesesejtes karcinómában kitüntetett szerepet kap, nagymértékben hozzájárul a tumor progressziójához. A lipokalin emelkedett mennyisége szintén összefüggésbe hozható a tumorok megjelenésével a szervezetben. Értékesnek tartom, hogy a lipokalin és endoglin vese tumoros szövetben és humán vese daganat sejtvonalakban történő vizsgálata új információkat szolgáltathat a klinikai döntéshozatalban, diagnózisban, prognózisban illetve a beteg terápiás opcióiban.
TételKorlátozottan hozzáférhető
The unraveling of a new Hv1 channel inhibitor as a potential drug candidate in future breast cancer therapy
Mehrabi, Sepideh; Papp, Ferenc; Általános Orvostudományi Kar::Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet::Biofizikai Tanszék; DE--Gyógyszerésztudományi Kar; Jesus Angel , Borrego Terrazas; Lekli , István; Általános Orvostudományi Kar::Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet; Gyógyszerésztudományi Kar
This thesis investigates the characteristics of an Hv1 (voltage-gated proton) channel inhibitor, a peptide fraction from a spider venom discovered in our laboratory. Since Hv1 is expressed in breast cancer cells (based on the literature and our preliminary experiments in the JIMT-1 breast cancer cell line), our peptide discovery has future therapeutic potential. Breast cancer, being the most prevalent cancer among women worldwide, presents significant challenges due to its complex risk factors, including genetic predispositions like BRCA1 and BRCA2 mutations, and environmental influences. Our research examines the pharmacology of GsAF-II using the patch clamp technique on transiently expressed Hv1 ion channels. A unique aspect of our study is the introduction of GsAF-II, as a new inhibitor of Hv1. The results demonstrate significant inhibitory effects of GsAF-II on Hv1 channels, suggesting its potential therapeutic applications in disrupting cancer cells pH regulation. These findings propose a new path for cancer treatment through ion channel inhibition, with particular emphasis on the innovative use of peptide compounds from spider venom. Further studies are recommended to refine the selectivity and effectiveness of GsAF-II, establishing a foundation for innovative cancer treatment strategies. This research contributes to the broader fight against breast cancer, offering insights into novel therapeutic targets and potential treatments.
TételKorlátozottan hozzáférhető
Potenciálisan biológiailag aktív szénhidrát tartalmú platinafém félszendvics komplexek szintézise
Dominyák, Fanni Borbála; Juhász , László; Juhászné Tóth, Éva; Természettudományi és Technológiai Kar::Kémiai Intézet; DE--Gyógyszerésztudományi Kar
A szénhidrátok biológiai szerepe igen jelentős az élő szervezetekben. A vázanyag, illetve (tartalék)tápanyag funkcióik mellett fontos szerepet játszanak a sejtfelszíni folyamatokban, például a sejtadhézióban, a sejtosztódás kontaktgátlásában, a vírusok, baktériumok, hormonok toxinok sejthez való kötődésében, valamint az immunválasz kiváltásában. Ezen folyamatok megértéséhez rendkívül fontos a szénhidrátok biológiai szerepének molekuláris szintű megismerése. Ezek a biológiai, biokémiai vizsgálatok azonban olyan nagy mennyiségű szénhidrátszármazékokat igényelnek, melyek természetes forrásokból nem izolálhatók. Ezért a szerkezet – hatás összefüggések megértéséhez, valamint potenciálisan hatékony gyógyszerek fejlesztéséhez elengedhetetlen a megfelelő vegyületek vagy azok szerkezeti és funkcionális analógjainak (glikomimetikumok) kémiai szintézise. A Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszékén működő Kémiai Glikobiológiai Kutatócsoportban korábban számos bioaktív monoszacharid származékot terveztek és állítottak elő, többek között ligandumként szénhidrát egységet tartalmazó félszendvics típusú platinafém komplexeket szintetizáltak és szabadalmaztattak. Ezek közül vannak olyanok, melyek (szub)mikromoláris citosztatikus hatást mutattak a karcinóma, limfóma és szarkóma rákos sejtjeivel szemben, valamint antibakteriális aktivitást mutattak multirezisztens Gram-pozitív baktériumokkal szemben. Ezen előzményekre alapozva sikeresen megvalósítottuk 10 új, potenciálisan biológiailag aktív különböző anhidro-aldimin típusú származékok és N-glikopiranozilkarbonil-N’- acil hidrazinok új platinafém komplexeinek szintézisét.
TételKorlátozottan hozzáférhető
Effect of a LE-127/2, a new CBG derivative, on apoptosis of melanoma cell lines
Joby, Sneha; Szabó , Erzsébet; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszerhatástani Tanszék; DE--Gyógyszerésztudományi Kar; Szabó, Zsuzsanna; Tósaki, Ágnes; Gyógyszerésztudományi Kar; Klinikai Központ
The aim of the thesis is to find the effect of cannabinoid derivative LE-127/2 on cell proliferation and apoptosis of human melanoma cells compared to their mother CBG. According to the experimental research, it is very remarkable that LE-127/2 has less cytotoxic effect to HaCaT cells than its mother CBG. The fact that the new CBG derivative has low cytotoxicity to healthy cells could be a potential drug candidate with possibly lower side effects, so that it could be tolerated by patients in the longer term. In summary, we can also conclude that treatment with LE-127/2 leads to apoptosis, with some apoptotic proteins being activated while others do not change significantly.