A vállalati társadalmi felelősségvállalás elmélete, és gyakorlata a médiában

dc.contributor.advisorCsapó, Zsolt
dc.contributor.authorBihari, Zsófia
dc.contributor.departmentDE--ATC--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karhu_HU
dc.date.accessioned2011-10-28T08:30:08Z
dc.date.available2011-10-28T08:30:08Z
dc.date.created2011
dc.date.issued2011-10-28T08:30:08Z
dc.description.abstractSzakdolgozatomban a vállalati társadalmi felelősségvállalás elméleti hátterét vizsgáltam, illetve a gyakorlati megvalósulását TCH-eken keresztül a médiában. Kutatásom első lépéseként, szakirodalmi áttekintést hajtottam végre. Ezt követően vizsgáltam a vállalati társadalmi felelősségvállalás kapcsolatát a marketinggel, illetve a fenntarthatósággal. Mind vállalati, mind fogyasztói oldalról elemeztem a CSR megítélését és alkalmazását. Ezt követően anyag és módszer fejezetében a szakdolgozatomnak kérdőíves kutatásom hátterét és körülményeit fejtettem ki. Dolgozatom tárgyalás részében, kérdőívemben is megjelenő öt legismertebb magyarországi társadalmi célú kampányt mutattam be, vizsgálva a kampányok erősségit és gyengeségeit, ezt követően egy összehasonlító elemzést végeztem. Fejezetem zárásaként kérdőívem eredményeit vizsgáltam. Végezetül saját kutatásom eredményének következtetését vontam le. A vizsgálatom célkitűzését, miszerint mi a fogyasztók megítélése a médiában közölt társadalmi célú hirdetésekről és egyéni társadalmi felelősségvállalásról, továbbá, hogy milyen típusú társadalmi célú hirdetéseket kellene közölniük a vállalatoknak ahhoz, hogy felkeltsék a fogyasztók figyelmét a hipotézisek felállításával segítettem. Úgy gondolom, úgy érhetnénk el legnagyobb változást, ha a rendszer alapját képező törvényszabályozás módosításra kerülne. Vállalati oldalról két megoldást látok a CSR kommunikációját jövőt illetően, az első megoldásként a megfelelő kampánytéma kiválasztása, a téma kellő kidolgozása, amely képes a fogyasztókra hatást gyakorolni és média megjelenést érhet el. Második megoldásként az elsőre alapozva, más vállalattal együttesen indítani a kampányt. Fogyasztói oldalról a társadalmi célú reklámokkal szemben teljes szemléletváltásra lenne szükség az évtizedek óta belénk rögzült passzivitás levetkőzésére. Egy kampány sikerének vizsgálatakor fel kell tennünk magunknak az a kérdést, hogy mi hogyan járultunk hozzá a felhívás sikerességéhez.hu_HU
dc.description.coursekereskedelem és marketinghu_HU
dc.description.degreeBschu_HU
dc.format.extent50hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/116438
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectCSRhu_HU
dc.subjecttársadalmi felelősségvállaláshu_HU
dc.subjecttársadalmi célú hírdetésekhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Pszichológia::Magatartástudományhu_HU
dc.titleA vállalati társadalmi felelősségvállalás elmélete, és gyakorlata a médiábanhu_HU
dc.title.translatedCorporate Social Responsibility’s theory and practice in the mediahu_HU
Fájlok