Pszichoszociális kockázatértékelés az Ardagh Metal Packaging Hungary Kft-nél

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A sikeres és kevésbé eredményes szervezetek közötti különbséget nagyrészt nem a technológia határozza meg, hanem a szervezetnél dolgozó munkavállalók tudása, teljesítménye, elkötelezettsége, és motiváltsága. Szerencsére egyre több szervezet ismeri fel a munkavállalók értékét, tekint rájuk a siker kulcstényezőjeként, és igyekszik az elkötelezettséget minél több formában támogatni, megőrizni. Ehhez lehet eszköz az anyagi biztonság, képzés, fejlesztés, kihívással teli munka, és a minden szempontból megfelelő munkakörülmény megteremtése is. A munkakörülmények kialakításánál a munkabiztonsági és ergonómiai szempontok mellett rendkívül fontos a pszichoszociális környezet is. Diplomamunkámban ez utóbbi, gyakran mellőzött terület fontosságára kívánom felhívni a figyelmet és egy konkrét szervezet esetében elemezni a pszichoszociális kockázatokat, felmérni a munkavállalók ezen irányú értékelését, véleményét, és javaslatot tenni az esetleg felmerülő hiányosságok megszüntetésére.

Leírás
Kulcsszavak
pszichoszociális kockázatértékelés, HEXACO60, COPSOQ II.
Forrás