A szervezet, mint összetartó és együttműködő egység

Dátum
Szerzők
Bánszegi, Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom bevezetését kezdtem, hogy a banki szervezet hogyan épül fel, hogyan alakítja ki a szervezetet, milyen tényezők befolyásolják a kialakítást. Fontos szerepe van a szervezet felépítésének a vállalatirányításában, hiszen a cél az, hogy a szervezeti tevékenységek hozzájáruljanak a vállalat működéséhez és a célok eléréséhez és általában a fő üzletágak szerint alakítják ki. Ezek után ismertettem a szervezet fogalmát, hogy kik és hogyan alkotják, majd folytattam a szervezet strukturális jellemzőivel. Bővebben kifejtettem a szervezeti típusokat, hiszen eltérően sok féle meghatározásuk van. Továbbá kisebb bekezdésben megemlítettem, hogyan milyen vezetői módszerek léteznek. Majd a legfontosabb erőforrás bemutatásával folytattam dolgozatomat, ami nem más, mint az emberi erőforrás. Ennek jelenléte nélkülözhetetlen a szervezetek, vállalatok működéséhez. Fontosnak tartom azt, hogy az előbb említett emberi erőforrást ösztönözni kell, ahhoz, hogy megfelelően teljesítsen, ezzel elősegítve a megfelelő eredmény létrejöttét. Azonban ehhez, arra is szükség van, hogy a vezetők a körmükre nézzenek az alkalmazottaknak, hogy mit és hogyan csinálnak. Végezetül bemutattam az OTP Bank Nyrt.-t, valamint ismertettem az ott töltött szakmai gyakorlatomat.
Leírás
Kulcsszavak
szervezet, emberi erőforrás
Forrás