Az elektronikus hírközlő hálózat jelene és jövője a polgári eljárásban

Dátum
Szerzők
Tóth, Bettina Karolina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban egy olyan rendszert kívánok bemutatni, amely a mindennapi digitális fejlődésekhez szervesen kapcsolódik, és ami véleményem szerint egy kiemelkedő technikai eszköz által nyújtott lehetőség a bíróságok és az ügyfelek életében is, ami a bírósági peres eljárások hatékonyságának növekedését szolgálja. A következőkben a bírósági digitalizáció vívmányain belül az elektronikus hírközlő hálózat igénybevételét, azaz a távmeghallgatást, annak jogszabályi hátterét, részletszabályait, körülményeit, tapasztalatait, fejlődését és igénybevételét kívánom szemléltetni. Témám bemutatása során a polgári bírósági eljárásokra fogom leszűkíteni a fentiek taglalását. Kiemelt hangsúlyt szeretnék fordítani a távmeghallgatás koronavírus járványidőszak alatt történő alkalmazására, illetve a koronavírus járvány idején született bírósági eljárások eltérő jogi szabályozására, amelyek érintették a távmeghallgatás igénybevételét. Dolgozatomban a távmeghallgatások számát statisztikai adatokkal támasztom alá, azokat diagramokkal és táblázatokkal szemléltetem. Témám feldolgozása során a veszélyhelyzet ideje alatt született távmeghallgatásra vonatkozó rendhagyó jogi szabályozást is taglalom.
Leírás
Kulcsszavak
távmeghallgatás, elektronikus hírközlő hálózat, Via Video
Forrás