Az elektronikus hírközlő hálózat jelene és jövője a polgári eljárásban

dc.contributor.advisorMolnár, Judit
dc.contributor.authorTóth, Bettina Karolina
dc.contributor.departmentDE--Állam- és Jogtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2022-01-11T17:49:56Z
dc.date.available2022-01-11T17:49:56Z
dc.date.created2022-01-11
dc.description.abstractDolgozatomban egy olyan rendszert kívánok bemutatni, amely a mindennapi digitális fejlődésekhez szervesen kapcsolódik, és ami véleményem szerint egy kiemelkedő technikai eszköz által nyújtott lehetőség a bíróságok és az ügyfelek életében is, ami a bírósági peres eljárások hatékonyságának növekedését szolgálja. A következőkben a bírósági digitalizáció vívmányain belül az elektronikus hírközlő hálózat igénybevételét, azaz a távmeghallgatást, annak jogszabályi hátterét, részletszabályait, körülményeit, tapasztalatait, fejlődését és igénybevételét kívánom szemléltetni. Témám bemutatása során a polgári bírósági eljárásokra fogom leszűkíteni a fentiek taglalását. Kiemelt hangsúlyt szeretnék fordítani a távmeghallgatás koronavírus járványidőszak alatt történő alkalmazására, illetve a koronavírus járvány idején született bírósági eljárások eltérő jogi szabályozására, amelyek érintették a távmeghallgatás igénybevételét. Dolgozatomban a távmeghallgatások számát statisztikai adatokkal támasztom alá, azokat diagramokkal és táblázatokkal szemléltetem. Témám feldolgozása során a veszélyhelyzet ideje alatt született távmeghallgatásra vonatkozó rendhagyó jogi szabályozást is taglalom.hu_HU
dc.description.courseJogászhu_HU
dc.description.degreeegységes, osztatlanhu_HU
dc.format.extent51hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/327579
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjecttávmeghallgatáshu_HU
dc.subjectelektronikus hírközlő hálózathu_HU
dc.subjectVia Videohu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudományhu_HU
dc.titleAz elektronikus hírközlő hálózat jelene és jövője a polgári eljárásbanhu_HU
Fájlok