Három éves gyermekek szókincsfejlesztése Dobble játékkal

Dátum
Szerzők
Huberné Szabó, Edina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája a hároméves korú gyermekek szókincsfejlesztése. Az irodalmi áttekintésben bemutatom, hogyan sajátítja el a nyelvet a gyermek, milyen zavarok léphetnek fel benne. A következőkben a szókincset befolyásoló tényezőket jellemzem, valamint azt, hogy hogyan lehet gyermekek szókincsét mérni. Kutatási módszerem a mérés volt, miután a gyermekekről anamnézist vettem fel. A mérés elemzése után fejlesztési tervet készítettem azoknak a gyermekeknek, akiknél nyelvi fejlődési késést állapítottam meg. A fejlesztést az általam készített Dobble segítségével végeztem, melyet a mellékletben láthatunk.
Leírás
Kulcsszavak
szókincsfejlesztés, Dobble, nyelvi fejlődés
Forrás