Egy sikeres változás menedzselésének scenáriója

Dátum
Szerzők
Papp, Orsolya
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom fő célkitűzése az volt, hogy választ kapjak arra a kérdésemre, hogy a változási folyamatok sikeressége miben rejlik. További célomul tűztem ki azt is, hogy egy XXI. században működő vállalatnál bekövetkezett átalakulási folyamatot ténylegesen elemezhessek a Kotter-modell alapján. Kutatási kérdésem egyike az volt, hogy érvényesek-e még a Kotter-modell tanításai, azaz elmélete semmit sem veszített értékéből annak ellenére sem, hogy a XX. században szerzett tapasztalatai alapján konstruálta a nyolc lépést. Ezen kívül feltételezem, hogy a sikertényezők mellett ugyanúgy időt kell szentelni az esetleges csapdák, és buktatók kiszűrésére, illetve azok azonnali kezelésére. Dolgozatomat ennek megfelelően három nagy szerkezeti egységre tagoltam: a szakirodalom feldolgozására, Kotter kutatási eredményeinek bemutatására, végül egy konkrét változás elemzésére.
Leírás
Kulcsszavak
változásmenedzsment, Kotter-modell
Forrás