Elemző munka Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című műve feldolgozásának módszertani lehetőségeiről

Dátum
Szerzők
Subiczné Bulyáki, Alexandra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A tanári szakdolgozat célja Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című műve értő és élményszerű olvasásának előkészítése, a tematikus egység tanulói tevékenységen alapuló, kooperatív tanulásszervezés révén történő feldolgozása, valamint a befogadásközpontú irodalomtanítás keretein belül megvalósuló értelmezés elősegítése. A téma feldolgozása öt tanórát vett igénybe, melyek során interaktív-reflektív technikákat alkalmaztunk, két tanórán csoportmunkában dolgoztak a tanulók. A folyamat során a tevékenységen alapuló ismeretszerzés és a készségfejlesztés összekapcsolódott. A tanári szakdolgozatban a szakirodalom és a módszertani alapelvek összegzése után a feldolgozás folyamatát elemzem. A mellékletben a tematikus tervet, az óraterveket, és az ezekhez tartozó reflexiókat helyeztem el.
Leírás
Kulcsszavak
irodalomtanítás módszertana, Vörösmarty Mihály
Forrás